STRONA GLÓWNA | DIECEZJA ŚWIDNICKA | PARAFIA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | POGODA | PRIVATE | KATEDRA ŚWIDNICKA | POZNAJ KRAJ | POZNAJ ŚWIAT | FORUM | WSPOMNIENIA-ALBUM | ONET-ALBUM I | ONET-ALBUM II | KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PRZED I PO REMONCIE W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM | BIOGRAFIA Styczeń 18 2021 09:16:47  
Nawigacja
STRONA GLÓWNA
ZAŁOŻENIE OSADY KAMIENIEC W 1096 ROKU
Powstanie zamku Kamenec w roku 1096
ARCHITEKTURA KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO
KSIĄŻĘTA ŚLĄSCY WOBEC KLASZTORU CYSTERSÓW W KAMIEŃCU
Cystersi – zakon reformatorski u początków zasiedlania Środkowo- Wschodniej Europy
Klasztor cysterski w Kamieńcu Ząbkowickim
Rozkwit baroku w czasach kontrreformacji
Friedrich Bernhard Werner – syn ziemi kamienieckiej
Epizod z historii wojen śląskich
Sekularyzacja na Śląsku
UPADEK OPACTWA CYSTERSÓW
Modły na chwałę Bożą milkną po 602 latach
Skutki sekularyzacji – przełom klasztoru w Kamieńcu
Książę Albrecht Pruski (1809–1872) – założyciel „linii Albrechtów“
KSIĘŻNICZKA MARIANNA
Księżniczka Marianna Niderlandzka – Pani na Kamieńcu
Dzieła Karla Friedricha Schinkla na Śląsku
HISTORIA BUDOWY PAŁACU W KAMIEŃCU
Pałac w Kamieńcu
ZAŁOŻENIA OGRODOWE PRZY PAŁACU W KAMIEŃCU
EWANGELICKI KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
DZIEWIĘTNASTOWIECZNE WIDOKI KAMIEŃCA
Kamieniec Ząbkowicki w czasach pokoju
FRIEDRRICH BERNHARD WERNER
NA SUROWYM KORZENIU
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI POD KONIEC DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ.
Niemiecki Kamenz staje się polskim Kamieńcem Ząbkowickim
Repatriacje i osiedlanie się nowych mieszkańców
Wyjątki z życia gminy w latach 1946 – 1989
KAMIENIECKI PAŁAC - HISTORIA
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH
PAŁAC W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM PO ROKU 1945
Kamieniec Ząbkowicki na drodze do Europy
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Istebka
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Łopienica
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Goleniów Śląski
Historia wsi Byczeń - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Doboszowice-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Chałupki-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Mrokocin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Ożary - Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pomianów Górny - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pilce - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sosnowa-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Suszka - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sławęcin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Śrem - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Starczów - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Topola - gmina Kamieniec Ząbkowicki
BIOGRAFIA
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć I
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć II
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć III
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć IV
ŚWIDNICA
POŁOŻENIE ŚWIDNICY
ZARYS HISTORYCZNY ŚWIDNICY
KSIĘSTWO ŚWIDNICKO - JAWORSKIE
PANOWANIE CZESKO - WĘGIERSKIE
RZĄDY AUSTRIACKIE
ZABYTKI ŚWIDNICY
Katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy
Kościół Świętego Krzyża w Świdnicy
Kościół św. Józefa w Świdnicy
Kościół św. Andrzeja Boboli w Świdnicy
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy
Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Świdnicy
Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Świdnicy
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 18
Najnowszy Użytkownik: Iwona
EWANGELICKI KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
EWANGELICKI KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
Ewangelicki kościół p.w. Trójcy Świętej w Kamieńcu Ząbkowickim wybudowany został w 1885 roku. W tych okolicach ilość ludności wyznania ewangelickiego była niewielka i wynosiła około 20 % mieszkańców ( około 200 osób). W Kamieńcu Ząbkowickim ewangelicy nie posiadali własnego kościoła. Początkowo korzystali z poświęconej 13 czerwca 1844 roku kaplicy w północnej wieży pałacowej. Z chwilą założenia w 1863 roku własnej parafii koniecznością stała się budowa świątyni. Tylko dzięki wydatnej pomocy finansowej księżnej Marianny można był ten zamiar zrealizować. Kamień węgielny u zachodniego podnóża wzgórza zamkowego – położono 14 lipca 1875 roku. Jednak konkretne działania budowlane rozpoczęto dopiero na wiosnę 1882 roku. Obiekt poświęcono i oddano do użytku 15 lipca 1885 roku co prawda bez kompleksowego wyposażenia. Projekt wykonał wieloletni współpracownik K. F. Schinkla, współautor i budowniczy pałacu kamienieckiego – Ferdynand Martius. Budową kierował jego syn. Mury wykonano z cegły, obramienia otworów okiennych, drzwiowych, zwięczenia, gzymsy i elementy dekoracyjne z piaskowca, sklepienia krzyżowe z cegły, konstrukcję dachu typu wieszarowego i jętkowego, drewnianą, pokrycie z łupku.Kościół zbudowany w stylu neogotyckim jest orientowany; od zachodu posiada więżę o wysokości 52 m. Pierwotnie znajdowały się trzy dzwony z odlewni Gross i Ebert w Dreźnie oraz zegar wykonany z zakładach Eppner i Sp. W Srebrnej Górze. Wnętrze jednonawowe z transeptem i emporą organową ( chór zachodni ) z organami wykonanymi przez firmę SCHLAG i Synowie w Świdnicy. Ornamentalne malarstwo ścienne wykonał Karol Krachwitz z Ząbkowic Śląskich. Wymiary nawy: 43 m. długości, 9 m. szerokości i 15 metrów wysokości. Obiekt wyposażony był w instalację centralnego ogrzewania ( powietrzne), elektryczną i wodno – kanalizacyjną ( burzową). Taki był obraz obiektu do czasu zakończenia II wojny światowej. Po 1945 roku kościół zamieniono na magazynową i rozpoczęła się stopniowo dekapitalizacja. Stopniowa, bo jednak jako magazyn był zamknięty i dozorowany. Według raportu wykonanego na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w styczniu 1972 roku stan techniczny obiektu nie był najgorszy. Stwierdzono bardzo dobry stan fundamentów i ścian z cegły licówki, stan dobry sklepień i więźby dachowej, drobne ubytki w pokryciu i obróbkach, dobry stan kamiennych elementów okien, posadzki z płyt kamiennych i terakotowych, cementowych( piwnice), podłóg nad kanałami powietrznymi centralnego ogrzewania i na emporze organowej. Zawilgocenia w piwnicach nie stwierdzono, zewnętrzna kanalizacja burzowa była sprawna, opaska betonowa kompletna. Gruntownej naprawy wymagała stolarka drzwiowa, witraże. Dewastacji uległa instalacja centralnego ogrzewania, elektryczna, wodociągowa oraz polichromia. Wyposażenie zostało zniszczone prawdopodobnie w latach ubiegłych podczas adaptacji wnętrza na cele magazynowe. Tyle ekspertyza ze stycznia 1972 roku. Była ona wykonana w związku z podjętymi w 1971 roku staraniami Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Kamieńcu Ząbkowickim ( Przewodniczącym był Zdzisław Fleszar – obecny wójt gminy Kamieniec Ząbkowicki) o adaptację obiektu na cele społeczne. Propozycje były różne : kryta pływalnia, sala sportowa, widowiskowa, gastronomia z pokojami hotelowymi na poddaszu i inne. Pisma krążyły, a obiekt był rozkradany. W 1976 roku raz jeszcze podjęto próbę, w porozumieniu z Urzędem Gminy, Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Gospodarki Turystycznej „ Śnieżnik” i Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Konserwatorem zabytków ratowania kościoła ewangelickiego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 1842 z dnia 8 października 1966 roku. Niestety, bez pozytywnego efektu. Następny etap działań rozpoczyna się z początkiem 1982 roku, zainocjowwany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamienieckiej. Padają konkretne propozycje i podejmowane są konkretne działania. Wykonana została inwentaryzacja i dokumentacja na naprawę więźby dachowej i pokrycia dachu. Podjęto starania o uzyskanie środków finansowych na całość realizacji. Niestety, 10 kwietnia 1983 roku w wyniku podpalenia spłonęła więźba dachowa. Straty około 2 miliony złotych( ówczesnych), sprawcy nie znaleziono. I tu chyba zaczyna się najlepszy z dotychczasowej historii powojennej okres dla kościoła. Mimo ogromnych trudności związanych przede wszystkim ze zdobyciem materiałów budowlanych, wykonawstwa, środków finansowych, podjęte zostały na szeroką skalę prace zabezpieczające i dokumentacyjne: ekspertyzy, orzeczenia, dokumentacje techniczne. Zresztą również w tym zakresie podjęto zakończone wspaniałymi efektami prace archeologiczne na Placu Kościelnym. Prace adaptacyjne w kościele poewangelickim zrealizowane według uzgodnionej dokumentacji, prowadzone w coraz wolniejszym tempie, trwały do końca 1989 roku. Później w związku ze zmianami organizacyjnymi i trudnościami finansowymi zostały przerwane. Następne lata to okres wtórnej dewastacji. Skradzione instalacje, materiały budowlane, powybijane szyby, niedokończone pokrycie dachu – to bezsprzecznie duże straty materialne, ale również – wydaje się – ważne są tu straty w sferze duchowej: ogromny entuzjazm i zaangażowanie społeczne uległy zaprzepaszczeniu. Dopiero w 1995 roku bez nagłośnienia i zbytniej reklamy rozpoczęto kontynuację uprzednio wstrzymanych na 5 lat prac. Proponowana przez Urząd Gminy w ścisłej współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kamienieckiej nowa funkcja w obiekcie kościelnym stworzy nowe możliwości w realizacji różnorodnych form kulturalnych w gminie, a jednocześnie – choć w części – utrzyma pierwotny charakter budynku. Sala koncertowa w głównej części korpusu, mała gastronomia w podziemiu, wieża widokowa z zegarem i dodatkowo iluminacja wieży, jako podkreślenie jednej z dominant panoramy, amfiteatr z wkomponowaną bryłą kościoła – na pewno doda Kamieńcowi urody, a mieszkańcom i turystom dodatkowych atrakcji. Przedstawiłem pokrótce powojenną historię kościoła poewangelickiego w Kamieńcu Ząbkowickim. W związku ze specyficzną strukturą wyznaniową na terenie Dolnego Śląska – niemal w każdej miejscowości istniały przynajmniej dwa kościoły, w tym obowiązkowo katolicki i ewangelicki. Liczba protestantów po wojnie zmalała prawie do zera, a ich zainteresowanie kościołami czy cmentarzami stało się – z małymi wyjątkami – niezauważalne. Stąd obiekty sakralne były rozkradane, a jeżeli nawet wykorzystywane na inne cele, to tylko do czasu gdy nie wymagały napraw i remontów. Potem już tylko ruina. Nieliczne doczekały się sanacji w nowej formie. Przykładem może być ha sportowa w Złotym Stoku i Międzylesiu, mieszkanie z gastronomią w Długopolu Zdroju. Sposób wykorzystania wnętrza świątyni na pewno nie jest zgodny i ideą założyciela, niemniej jednak zachowanie bryły w układzie urbanistycznym i to zwykle jako dominanty w panoramie miasta lub wsi jest już pewnym zwycięstwem idei ochrony wartości kulturowych poprzednich pokoleń. Ewolucja pomysłów adaptacji od pływalni do sali koncertowej świadczy o poszukiwaniu i próbie znalezienia kompromisu między ochroną wartości zabytkowych obiektu, a aktualnymi potrzebami i gustami społeczności kamienieckiej. W dniu 2 września 1996 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski w obecności władz samorządowych gminy i społeczeństwa ziemi kamienieckiej uroczyście uruchomił zegar na wieży kościoła poewangelickiego.
Na podstawie Katalogu „ Ślady niemieckiej i polskiej historii” 1996. Autor: Andrzej Kubik. JERNUSZ SALEIB Wszelkie prawa zastrzeżone
Komentarze
Kent11 dnia grudzień 13 2012 11:40:46
fake breitling
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Hormann
21/05/2013 15:23
Zapraszam na mój blogsmiley www.garazowe.poznan-bramy
.pl


kolezanka
08/10/2012 17:05
Witam a niewiedziałam,że się interesujesz robieniem stron.Tyle dlaczego Kamieniec a nie Bystrzyca.Pa.Pa.Pa

BOBO
08/10/2012 16:57
SERDECZNIE WITAM, OGLADALEM PANA FOTKI SĄ WSPANIAŁE.TAKIE PRAWDZIWE.POZDRAWIAM

Justyna Horska
04/10/2012 18:57
Fajna stronka,dużo historii.Młodzież winna zapoznać się z historią tych miast

BOBO
26/07/2012 07:31
Fajna stronka.Podziwiam Pana-tylko po co ta Świdnica

Copyright © 2006


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl