STRONA GLÓWNA | DIECEZJA ŚWIDNICKA | PARAFIA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | POGODA | PRIVATE | KATEDRA ŚWIDNICKA | POZNAJ KRAJ | POZNAJ ŚWIAT | FORUM | WSPOMNIENIA-ALBUM | ONET-ALBUM I | ONET-ALBUM II | KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PRZED I PO REMONCIE W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM | BIOGRAFIA Styczeń 18 2021 09:02:51  
Nawigacja
STRONA GLÓWNA
ZAŁOŻENIE OSADY KAMIENIEC W 1096 ROKU
Powstanie zamku Kamenec w roku 1096
ARCHITEKTURA KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO
KSIĄŻĘTA ŚLĄSCY WOBEC KLASZTORU CYSTERSÓW W KAMIEŃCU
Cystersi – zakon reformatorski u początków zasiedlania Środkowo- Wschodniej Europy
Klasztor cysterski w Kamieńcu Ząbkowickim
Rozkwit baroku w czasach kontrreformacji
Friedrich Bernhard Werner – syn ziemi kamienieckiej
Epizod z historii wojen śląskich
Sekularyzacja na Śląsku
UPADEK OPACTWA CYSTERSÓW
Modły na chwałę Bożą milkną po 602 latach
Skutki sekularyzacji – przełom klasztoru w Kamieńcu
Książę Albrecht Pruski (1809–1872) – założyciel „linii Albrechtów“
KSIĘŻNICZKA MARIANNA
Księżniczka Marianna Niderlandzka – Pani na Kamieńcu
Dzieła Karla Friedricha Schinkla na Śląsku
HISTORIA BUDOWY PAŁACU W KAMIEŃCU
Pałac w Kamieńcu
ZAŁOŻENIA OGRODOWE PRZY PAŁACU W KAMIEŃCU
EWANGELICKI KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
DZIEWIĘTNASTOWIECZNE WIDOKI KAMIEŃCA
Kamieniec Ząbkowicki w czasach pokoju
FRIEDRRICH BERNHARD WERNER
NA SUROWYM KORZENIU
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI POD KONIEC DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ.
Niemiecki Kamenz staje się polskim Kamieńcem Ząbkowickim
Repatriacje i osiedlanie się nowych mieszkańców
Wyjątki z życia gminy w latach 1946 – 1989
KAMIENIECKI PAŁAC - HISTORIA
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH
PAŁAC W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM PO ROKU 1945
Kamieniec Ząbkowicki na drodze do Europy
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Istebka
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Łopienica
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Goleniów Śląski
Historia wsi Byczeń - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Doboszowice-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Chałupki-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Mrokocin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Ożary - Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pomianów Górny - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pilce - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sosnowa-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Suszka - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sławęcin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Śrem - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Starczów - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Topola - gmina Kamieniec Ząbkowicki
BIOGRAFIA
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć I
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć II
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć III
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć IV
ŚWIDNICA
POŁOŻENIE ŚWIDNICY
ZARYS HISTORYCZNY ŚWIDNICY
KSIĘSTWO ŚWIDNICKO - JAWORSKIE
PANOWANIE CZESKO - WĘGIERSKIE
RZĄDY AUSTRIACKIE
ZABYTKI ŚWIDNICY
Katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy
Kościół Świętego Krzyża w Świdnicy
Kościół św. Józefa w Świdnicy
Kościół św. Andrzeja Boboli w Świdnicy
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy
Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Świdnicy
Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Świdnicy
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 18
Najnowszy Użytkownik: Iwona
ZAŁOŻENIA OGRODOWE PRZY PAŁACU W KAMIEŃCU
ZAŁOŻENIA OGRODOWE PRZY PAŁACU W KAMIEŃCU
Przyjaciele i współpracownicy Petera Josepha Lennégo przygotowali w roku 1866 na pięćdziesięciolecie jego pracy jako twórcy ogrodów prezent w postaci wieńca ze złoconych liści laurowych z wygrawerowanymi nazwami najsłynniejszych założeń ogrodowych, przy których założeniu lub przebudowie uczestniczył. Na liściach wieńca, pomiędzy tak słynnymi założeniami jak Glienicke, Charlottenhof, Sanssouci – Marly, Ogród Sycylijski, Nowa oranżeria, Berlin Tiergarten Brühl, Babelsberg, Pfaueninsel czy Kőln – Flora wygrawerowano również nazwę Kamieniec, uznając tym jednocześnie założenia ogrodowe w rezydencji Marianny Orańskiej i Albrechta von Hohenzollerna w Kamieńcu za równoważne z największymi osiągnięciami sztuki ogrodowej Len. Projekty założenia ogrodowego przy kamienieckim pałacu powstały w czasie pobytu Lenné w Kamieńcu od 15 do 17 lipca 1858 roku. Peter Joseph Lenné, od roku 1854 generalny dyrektor wszystkich królewskich ogrodów, założyciel „Landesbaumschule und Gärtner – Anstalt” w Berlinie oraz twórca większej części założeń parkowo – ogrodowych w Poczdamie i w Berlinie był wówczas u szczytu swojej sławy. Lenné opracował wiele projektów założeń pałacowo – ogrodowych wspólnie z Schinklem i zapewne dlatego długo po jego śmierci został wezwany do Kamieńca aby kontynuował dzieło Schinkla, uważanego przez młodego Albrechta za najwybitniejszego architekta Prus. W roku 1869 książę Albrecht junior zlecił Martiusowi rozszerzenie tarasowego założenia ogrodowego, które w tymże roku zostało opracowane przez Lenné. Wszystkie plany dotyczące założenia ogrodowo – parkowego w Kamieńcu zaginęły w końcu ostatniej wojny wraz z całym archiwum budowlanym rezydencji kamienieckiej. Günther Grundmann w swojej pracy o Kamieńcu wydanej jeszcze przed zaginięciem kamienieckiego archiwum opublikował plan całości założenia ogrodowego oraz rysunek tarasów od strony doliny autorstwa Lenné przy współpracy z Martiusem. Wybitny badacz dzieła Lenné, Gerhard Hinz odkrył ostatnio niesygnowany ołówkowy szkic przedstawiający plan górnych partii założeń tarasowych ogrodów w Kamieńcu, że znakami wodnymi datującymi papier na rok 1856. Opublikował go w swojej pracy: „Peter Josepf Lenné. Das Gesamtwerk des Gartenarchitekten und Städteplaners”. Stwierdził także przy tym, że planami opublikowanymi przez Grudmanna: „ Z pozostałych partii parku nie zachowały się żadne plany”. Poza wspomnianymi powyżej pracami Grudmanna i Hinzego, krótkie opisy założenia ogrodowego w Kamieńcu można znaleźć w przewodnikach po Kotlinie Kłodzkiej oraz we wspominkowych artykułach przed – i powojennych tzw. „Heimatpresse”, natomiast w archiwum wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu znajduje się maszynopis studium założenia ogrodowo – parkowego w Kamieńcu autorstwa Danuty Jakimiak, która jako pierwsza z polskich badaczy podjęła ten temat. W roku 1859 rozpoczęto budowę potężnych tarasów. W pisemnym poleceniu dla Martiusa, datowanym w Kamieńcu dnia 24 września 1858 roku, księżniczka Marianna Orańska, inwestorka kamienieckiej rezydencji, wyznaczyła kwotę przewidzianą na roczne wydatki związane z budową tarasów: „ Do budowy górnego pałacu tutejszego zamku, która powinna być przeprowadzona według planów dyrektora generalnego Lenné przeznaczam tymczasowo sumę 4000 talarów na czas do 10 – tego lipca 1859 roku”. Budowa założenia ogrodowo – tarasowego ciągnęła się sześćdziesiąte lata. W liście do Martiusa, wysłanym z pałacu w Weißwasser dnia 23 listopada 1862 roku Marianna określa zakres prac na następne lata. W większej części terminowo wykonanych: „ Zamierzam przyśpieszyć budowę zamku, tarasu, budynku maszyn parowych, wodociągów oraz fontanny w Kamieńcu tak aby wyżej wymienione urządzenia i budowle były gotowe do jesieni 1865 roku. Na inwestycję przeznaczam sumę 160.000 talarów w ciągu sezonów 1863 – 64 i 1864-65/.../. Z tego listu wynika, że księżniczka oddaje upoważnienia inwestora w prowadzeniu robót przy rezydencji kamienieckiej dwudziestopięcioletniemu wówczas synowi Albrechtowi: „ Przekazuję kierownictwo prac mojemu dotychczasowemu dyrektorowi budowy i szkice według zarządzeń mojego syna, Księcia Albrechta K.H. W związku z powyższym zezwalam na samodzielne prowadzenie robót mojemu dyrektorowi budowy bez ingerencji innych osób”. Nie wiadomo, w jakim zakresie młody książę Albrecht wziął bezpośredni udział w projektowaniu założeń tarasowo- ogrodowych kamienieckiej rezydencji. Wiemy jedynie od Grudmanna, który opierając się na dziennikach Martiusa wspomina o pomyśle księcia zmiany części terenu na tyłach pałacu, służącego dotychczas jako kamieniołom, w skalną grotę mającą stanowić przejście od regularnego założenia ogrodowego do krajobrazowego parku. Od tej koncepcji później odstąpiono, pozostając przy pomyśle Lennégo, który zaprojektował do dzisiaj częściowo istniejące regularne założenie, wzniesione w roku 1867 razem z marmurową studnią pomiędzy pałacem a stajnią. W roku 1868 zakończono układanie przewodów wodociągowych do poszczególnych fontann, a położenie 8 maja 1872 roku kamienia węgielnego pod kolumną mającą dźwigać rzeźbę Bogini Zwycięstwa należy uznać za zakończenie prac przy założeniu tarasowo – ogrodowym w Kamieńcu. Założenia ogrodowo – tarasowe w Kamieńcu zbudowano na osi północy – wschód południowy – zachód bezpośrednio przy zamku. W stronę doliny ogród opada kamiennymi tarasami o murach oporowych ozdobionych półokrągłymi ryzalitami i ostrołukowymi niszami, nawiązującymi fakturą i kolorem do murów pałacu. Prostokątny taras założony bezpośrednio przed pałacem mieścił pośrodku okrągłą sadzawkę z fontanną, która znajdowała swój odpowiednik w najniższym, okrągłym tarasie. Pomiędzy krańcowymi trasami umieszczono cztery dalsze, prostokątne, ozdobione półkolistymi i okrągłymi fontannami. Dwa najwyższe tarasy flankowane były przez pergole wznoszące się na kamiennych, czworobocznych filarach. Tarasy połączono, jak podają autorzy opisów Kamieńca, schodami o 174 stopniach „ Każdy taras oferuje nowe obrazy, nowe kwietniki i trawniki, nowe podcienia i sadzawki, w których figurki boginek tryskają wodą w promieniach słońca zachęcając nas do zabaw w kolorach tęczy”. Założenia ogrodowe od strony góry, na tyłach pałacu, rozplanowane na rzucie zbliżonym do półkola, oddzielone zostało od krajobrazowego parku tunelem grabowym, dziś ledwo czytelnym w koronach drzew. Głównym komponentem tego założenia jest prostokątny basen z półkolistym i kwadratowym aneksem otoczony pięcioma okrągłymi fontannami. Basen ten zamyka od północnego – wschodu grota o ostrołukowych arkadach wspartych zdwojonymi kolumnami. Ogród ozdobiony był rzeźbami, marmurowymi ławkami oraz balustradami odkuwanymi z białego marmuru, identycznymi z balustradami tarasu nad podjazdem do pałacu, jak również żeliwnymi balustradami otaczającymi północno – wschodnią cześć ogrodu. W niszach drugiego tarasu, licząc od największego, umieszczone były rzeźby nagich, brodatych personifikacji Renu i Dunaju, a dwie fontanny ozdobione były brązowymi rzeźbami chłopców w otoczeniu zwierząt domowych. W grocie od strony parkowej elewacji pałacu ustawiona była marmurowa rzeźba Perseusza, a ponad grotą na jednostromowej kolumnie ustawiono posag Bogini Zwycięstwa dłuta Raucha, będący odlewem rzeźby znajdującej się w parku cesarskiej rezydencji w Babelsbergu, mający upamiętnić wojnę francusko – pruską w latach 1870 – 1871. Wszystkie rzeźby zostały albo wywiezione z Kamieńca, albo rozbite, jak np. rzeźba Perseusza, której spory fragment znajdował się jeszcze w roku 1974 na dnie basenu za pałacem. Podobny los spotkał również cześć marmurowych balustrad. Ale pomimo tych zniszczeń, założenia ogrodowo – tarasowe w Kamieńcu będące wspólnym dziełem Lenné, ucznia Schinkla, Martiusa oraz księcia Albrechta są jeszcze dzisiaj czytelne i możliwe do zrekonstruowania.
Wykorzystano za zgodą autora z archiwum Katalogu „ Ślady niemieckiej i polskiej historii” 1996. Autor: Krystian Matuszczyk JERNUSZ SALEIB Wszelkie prawa zastrzeżone
Komentarze
Kent11 dnia grudzień 13 2012 10:08:04
rolex watches replica
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Hormann
21/05/2013 15:23
Zapraszam na mój blogsmiley www.garazowe.poznan-bramy
.pl


kolezanka
08/10/2012 17:05
Witam a niewiedziałam,że się interesujesz robieniem stron.Tyle dlaczego Kamieniec a nie Bystrzyca.Pa.Pa.Pa

BOBO
08/10/2012 16:57
SERDECZNIE WITAM, OGLADALEM PANA FOTKI SĄ WSPANIAŁE.TAKIE PRAWDZIWE.POZDRAWIAM

Justyna Horska
04/10/2012 18:57
Fajna stronka,dużo historii.Młodzież winna zapoznać się z historią tych miast

BOBO
26/07/2012 07:31
Fajna stronka.Podziwiam Pana-tylko po co ta Świdnica

Copyright © 2006


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl