STRONA GLÓWNA | DIECEZJA ŚWIDNICKA | PARAFIA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | POGODA | PRIVATE | KATEDRA ŚWIDNICKA | POZNAJ KRAJ | POZNAJ ŚWIAT | FORUM | WSPOMNIENIA-ALBUM | ONET-ALBUM I | ONET-ALBUM II | KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PRZED I PO REMONCIE W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM | BIOGRAFIA Styczeń 18 2021 10:06:11  
Nawigacja
STRONA GLÓWNA
ZAŁOŻENIE OSADY KAMIENIEC W 1096 ROKU
Powstanie zamku Kamenec w roku 1096
ARCHITEKTURA KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO
KSIĄŻĘTA ŚLĄSCY WOBEC KLASZTORU CYSTERSÓW W KAMIEŃCU
Cystersi – zakon reformatorski u początków zasiedlania Środkowo- Wschodniej Europy
Klasztor cysterski w Kamieńcu Ząbkowickim
Rozkwit baroku w czasach kontrreformacji
Friedrich Bernhard Werner – syn ziemi kamienieckiej
Epizod z historii wojen śląskich
Sekularyzacja na Śląsku
UPADEK OPACTWA CYSTERSÓW
Modły na chwałę Bożą milkną po 602 latach
Skutki sekularyzacji – przełom klasztoru w Kamieńcu
Książę Albrecht Pruski (1809–1872) – założyciel „linii Albrechtów“
KSIĘŻNICZKA MARIANNA
Księżniczka Marianna Niderlandzka – Pani na Kamieńcu
Dzieła Karla Friedricha Schinkla na Śląsku
HISTORIA BUDOWY PAŁACU W KAMIEŃCU
Pałac w Kamieńcu
ZAŁOŻENIA OGRODOWE PRZY PAŁACU W KAMIEŃCU
EWANGELICKI KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
DZIEWIĘTNASTOWIECZNE WIDOKI KAMIEŃCA
Kamieniec Ząbkowicki w czasach pokoju
FRIEDRRICH BERNHARD WERNER
NA SUROWYM KORZENIU
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI POD KONIEC DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ.
Niemiecki Kamenz staje się polskim Kamieńcem Ząbkowickim
Repatriacje i osiedlanie się nowych mieszkańców
Wyjątki z życia gminy w latach 1946 – 1989
KAMIENIECKI PAŁAC - HISTORIA
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH
PAŁAC W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM PO ROKU 1945
Kamieniec Ząbkowicki na drodze do Europy
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Istebka
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Łopienica
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Goleniów Śląski
Historia wsi Byczeń - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Doboszowice-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Chałupki-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Mrokocin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Ożary - Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pomianów Górny - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pilce - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sosnowa-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Suszka - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sławęcin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Śrem - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Starczów - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Topola - gmina Kamieniec Ząbkowicki
BIOGRAFIA
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć I
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć II
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć III
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć IV
ŚWIDNICA
POŁOŻENIE ŚWIDNICY
ZARYS HISTORYCZNY ŚWIDNICY
KSIĘSTWO ŚWIDNICKO - JAWORSKIE
PANOWANIE CZESKO - WĘGIERSKIE
RZĄDY AUSTRIACKIE
ZABYTKI ŚWIDNICY
Katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy
Kościół Świętego Krzyża w Świdnicy
Kościół św. Józefa w Świdnicy
Kościół św. Andrzeja Boboli w Świdnicy
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy
Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Świdnicy
Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Świdnicy
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 18
Najnowszy Użytkownik: Iwona
Historia wsi Pilce - gmina Kamieniec Ząbkowicki
HISTORIA WSI PILCE - GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
PILCE
Dawne nazwy miejscowości
Piluc (1210), Pilcz (1253, 1260, 1283, 1339, 1363, 1369, 1403, 1427), Pilce (1256), Pilez (1260), Pilcy (1262), Piltcz (1283), Pylze (1294), Pylez (1316), Pilcov (1340), Pylcz (1403), Pyltycz (1461), Piltz (1666, 1743, ok. 1750) Pilz (1328, 1785, 1830–1845),
Kolonie i przysiółki
Sand (ok. 1750, 1824), Oderwa (po 1945)
Etymologia nazwy wsi
Klemenz przypuszczał, iż historyczna nazwa wsi została utworzona od staropolskich słów pilica (mały kurczak), czy też pilc (polskiej nazwy gatunku grzyba). Z kolei według polskich etymologów powstała ona od określenia pilica oznaczającego gliniasty, podmokły grunt.
Historia wsi i dóbr
Dzieje wsi
1210–1316 — Pierwsza wzmianka o Pilcach, których powstanie było związane zapewne z przeprawą przez Nysę, pochodzi z r. 1210, kiedy to dziesięciny ze wsi otrzymał konwent kanoników regularnych w Kamieńcu. Pobierał je nadal w latach 1260 i 1316. 1253 — Pilce były wsią książęcą, z dobrami lennymi należącymi do wójtów z Przyłęku —wówczas miasta. 1256 — W czternastowiecznym falsyfikacie dokumentu (z datą 1256) dotyczącego lokacji Pilc na prawie niemieckim zawarto informację o zleceniu sołtysowi Dalecowi pomierzenia łanów we wsi, o wielkości jego nadziału (6 łanów) oraz o przekazaniu mu w przyszłości młyna na Nysie. Sołtys Dalec miał dokonać lokacji na zlecenie Bero, wójta Przyłęku. 1283 — Heinrich, wójt Przyłęku sprzedał kamienieckiemu konwentowi (już cysterskiemu) wieś Pilce.
1294–1403 — Karczmę w Pilcach wzmiankowano po raz pierwszy w r. 1294, kiedy to Bolko, książę ziębicki sprzedał ją. wójtowi Ząbkowic Truchtlibowi. W 1339 r. karczma była już własnością konwentu, który otrzymał od księcia Bolka związane z nią przywileje. Karczmę wymieniono jeszcze w r. 1403. 1329 — Klasztor kamieniecki i miasto Ząbkowice uchylały się od obowiązku budowy mostu na Nysie, koło Pilc. 1339–1363 — Sołectwo w Pilcach wzmiankowano po raz pierwszy w r. 1339, gdy książę Bolko zwolnił je z powinności wobec siebie — na rzecz kamienieckiego konwentu. W 1363 r. sołtys z Pilc był też młynarzem w Harthmoele, a w r. 1403 wymieniono kolejnego sołtysa Petrusa Schuler. 1340 — Nadziały ziemi w Pilcach miały wielkość małych łanów. 1342 — Wielka powódź zniszczyła Pilce, w wyniku czego jej mieszkańcy chcieli z niej odejść. Aby ich zatrzymać opat chciał im dać do podziału dodatkowe grunty i klasztorny las. 1348 — Kamienieccy cystersi złożyli skargę przeciwko Kunadowi von Reibnitz w sprawie naruszania przez niego ich immunitetu sądowego, m.in w Pilcach. 1369 — Zapadła decyzja o budowie mostu przez Nysę, pomiędzy Pilcami i Suszką. 1645 — W czasie wojny trzydziestoletniej wieź została opuszczona (patrz — tabela). 1765–1785 — Pilce pozostawały niewielką terytorialnie wsią o charakterze rolniczo - rzemieślniczym, na terenie której znajdowały się liczne, małe gospodarstwa kmiece (16). Przed poł. XVIII w. na północny wschód od Pilc oraz przy korycie Nysy powstała kolonia Sand. 1810–ok. 1850 — Po sekularyzacji zakonu cystersów Pilce przestały być własnością klasztorną i w r. 1811 lub 1812 weszły w skład posiadłości królowej niderlandzkiej (patrz: dzieje dóbr). W 1 poł. XIX w. nie rozwinęły się co prawda terytorialnie, ale znacznie wzrosły na ich terenie ilość domów i liczba mieszkańców. Ok. 1850–1937 — Po związanej z uwłaszczeniem regulacji stosunków społeczno-ekonomicznych na wsi i po wydaniu ordynacji powiatowej w 1872 r. Pilce stały się samodzielną gminą wiejską podległą bezpośrednio administracji państwowej. W nowej strukturze administracyjnej wieź połączona została z Przyłękiem, w którym znajdowały się siedziba okręgu administracyjnego i policyjnego (Amtsbezirk) oraz siedziba urzędu stanu cywilnego (Standeamt). W 4 ćw. XIX w. oraz w 1 poł. XX w. Pilce z małym areałem gruntów systematycznie i powoli wyludniały.
1938 — Wieź została zniszczona przez powódź. 1945–2000 — Kolejna wielka powódź, która miała miejsce w 1997 r. także zniszczyła Pilce. W związku z tym podjęto decyzję o budowie na Nysie, w okolicach wsi, zbiornika retencyjnego. Mieszkańcy Pilc zostali wysiedleni, a zabudowę wsi wyburzono.
Parafialna przynależność wsi
1666–2003 — Pilce należały i należą do parafii w Przyłęku. W 1836 r. założono we wsi katolicką szkołę, którą pomieszczono w nowo zbudowanym budynku. W 1853 r. wzniesiono kościół filialny p.w. Najświętszej Marii Panny Pomocnicy Chrystusa (Aux. Christi).
Dzieje dóbr
1253 — Pilce były wsią książęcą z dobrami lennymi (trzyłanowymi włościami z wielkimi łanami) należącymi do wójtów z Przyłęku — wówczas miasta. Ok. 1253 r. dobra te były własnością wójta Siffridusa i zostały przez niego wówczas sprzedane kamienieckim cystersom. 1283 — Heinrich, wójt Przyłęku sprzedał kamienieckiemu konwentowi wieź Pilce, również dobra, z przynależnościami, prawem wyszynku i zwolnieniem od wystawiania konnych dla księcia (Roßdienst). 1283 - Cystersi kupili też grunty położone na północny wschód od Pilc zwane Taschenberg. (patrz — Śrem) 1294–1339— Książę ziębicki Bolko sprzedał karczmę w Pilcach wójtowi Ząbkowic Truchtlibowi, a w 1339 r. była już ona własnością konwentu. 1340 — Zgromadzenie uzyskało od księcia ziębickiego Bolka zwolnienie z podatków z 5 wsi, w tym z Pilc. 1363 — W okolicach Suszki lub Pilc znajdował się młyn Harthmoele, o który spór prowadzili Johann von Reichenbach, dziedziczny wójt Ząbkowic oraz kamieniecki klasztor. 1461 — Segemund von Reichenbach zu Petrowicz sprzedał klasztorowi miejsce na młyn, położone nad Nysą, pomiędzy Pilcami i Suszką. 1810 — Nastąpiła sekularyzacja zakonu cystersów, w związku z czym Pilce przestały być własnością klasztorną. 1811(1812) — Pilce przeszły, wraz z 31 innymi, dawnymi wsiami klasztornymi w ręce królowej niderlandzkiej Frideriki Louisy Wilhelminy, księżniczki z rodu Hohenzollernów. 1838 — Wieź otrzymała córka królowej Frideriki Louisy Wilhelminy — Marianna († 1883), (por. omówienie dóbr książęcych w rozdziale poświęconym Kamieńcowi). Ok. 1850–1872 — Po przekształceniu Pilc w nową, samodzielną gminę wiejską, zostały one wyłączone z kamienieckich dóbr książąt von Preussen.
Układ przestrzenny wsi (przed jej likwidacją)
Nie istniejące obecnie Pilce znajdowały się w Pradolinie Nysy, na wschód od koryta rzeki oraz na podmokłym, zalewowym terenie tej rzeki, z licznymi oczkami i ciekami wodnymi. Miejscowość znajdowała się pomiędzy Przyłękiem a Kamieńcem oraz leżała na przeciw Suszki, z którą łączyła się przez most na Nysie.
W połowie XVIII w. Pilce usytuowane były bezpośrednio przy odcinku Nysy, który dopiero później został przesunięty na północny zachód, ku Suszce. Około 1750 r. wieź była mała, mniejsza niż obecnie i była ulicówką. Oś jej układu stanowił znajdujący się w obrębie siedliska Pilc ostry zakręt drogi z Suszki do Ożar. Przy tym właśnie zakręcie skupiały się kmiece zagrody. W poł. XVIII w. na północ od wsi i również przy korycie Nysy znajdowała się kolonia Pilc — Sand (Piasek), nazwana podobnie jak nadrzeczna część Przyłęku. Po 1945 r. przysiółek Pilc otrzymał nazwę Oderwa. a przy bocznych drogach usytuowano skromne domostwa zagrodników Na dokładniejszej mapie z 1824 r. można już było zauważyć placowo poszerzony główny fragment głównej wiejskiej drogi oraz podobnie kształtujące się jak w XVIII w. skupisko okazalszej zabudowy. Przed 1824 r. rozwinął się wielodrożny układ wsi, wynikły z zasiedlenia parcel przy krótkich dojściach do rzeki oraz przy drodze do Oderwy. Tu też skoncentrowała się skromniejsza zabudowa wsi, tworzona przez szeregowo ustawione budynki, szeroko- i wąskofrontowe. Ten układ wsi zachował się bez większych zmian w 2 poł. XIX w. Wymianie oraz przebudowie uległa zabudowa i np. na częściach siedliska z uboższą zabudową pojawiły się okazalsze zagrody. Podobnie działo się na terenie kolonii Pilc —Oderwy. W tym stanie historyczny układ wsi i jej zabudowa przetrwała do ok. 2000 r. Po 2000 r. budynki rozebrano, w wyniku czego układ ruralistyczny uległ zatarciu.
Zabudowa wsi
Kościół filialny p.w. Matki Bożej Pocieszenia, obecnie nie istniejący.
Zbudowany został w latach 1850–1853 na placowym rozszerzeniu głównej wiejskiej drogi, jako kościół jednowieżowy z wyodrębnionym prezbiterium i nawą, murowany i tynkowany. Ten mały kościół wzniesiono w uproszczonej wersji neogotyku, prawie bez detalu architektonicznego. Po 2000 r. świątynię tę zinwentaryzowano i rozebrano.
Wykorzystano za zgodą autora z archiwum Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji we Wrocławiu
( 16 GRUDNIA 2003 ROKU )
Wszelkie prawa zastrzeżone
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Hormann
21/05/2013 15:23
Zapraszam na mój blogsmiley www.garazowe.poznan-bramy
.pl


kolezanka
08/10/2012 17:05
Witam a niewiedziałam,że się interesujesz robieniem stron.Tyle dlaczego Kamieniec a nie Bystrzyca.Pa.Pa.Pa

BOBO
08/10/2012 16:57
SERDECZNIE WITAM, OGLADALEM PANA FOTKI SĄ WSPANIAŁE.TAKIE PRAWDZIWE.POZDRAWIAM

Justyna Horska
04/10/2012 18:57
Fajna stronka,dużo historii.Młodzież winna zapoznać się z historią tych miast

BOBO
26/07/2012 07:31
Fajna stronka.Podziwiam Pana-tylko po co ta Świdnica

Copyright © 2006


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl