STRONA GLÓWNA | DIECEZJA ŚWIDNICKA | PARAFIA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | POGODA | PRIVATE | KATEDRA ŚWIDNICKA | POZNAJ KRAJ | POZNAJ ŚWIAT | FORUM | WSPOMNIENIA-ALBUM | ONET-ALBUM I | ONET-ALBUM II | KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PRZED I PO REMONCIE W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM | BIOGRAFIA Styczeń 18 2021 09:38:32  
Nawigacja
STRONA GLÓWNA
ZAŁOŻENIE OSADY KAMIENIEC W 1096 ROKU
Powstanie zamku Kamenec w roku 1096
ARCHITEKTURA KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO
KSIĄŻĘTA ŚLĄSCY WOBEC KLASZTORU CYSTERSÓW W KAMIEŃCU
Cystersi – zakon reformatorski u początków zasiedlania Środkowo- Wschodniej Europy
Klasztor cysterski w Kamieńcu Ząbkowickim
Rozkwit baroku w czasach kontrreformacji
Friedrich Bernhard Werner – syn ziemi kamienieckiej
Epizod z historii wojen śląskich
Sekularyzacja na Śląsku
UPADEK OPACTWA CYSTERSÓW
Modły na chwałę Bożą milkną po 602 latach
Skutki sekularyzacji – przełom klasztoru w Kamieńcu
Książę Albrecht Pruski (1809–1872) – założyciel „linii Albrechtów“
KSIĘŻNICZKA MARIANNA
Księżniczka Marianna Niderlandzka – Pani na Kamieńcu
Dzieła Karla Friedricha Schinkla na Śląsku
HISTORIA BUDOWY PAŁACU W KAMIEŃCU
Pałac w Kamieńcu
ZAŁOŻENIA OGRODOWE PRZY PAŁACU W KAMIEŃCU
EWANGELICKI KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
DZIEWIĘTNASTOWIECZNE WIDOKI KAMIEŃCA
Kamieniec Ząbkowicki w czasach pokoju
FRIEDRRICH BERNHARD WERNER
NA SUROWYM KORZENIU
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI POD KONIEC DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ.
Niemiecki Kamenz staje się polskim Kamieńcem Ząbkowickim
Repatriacje i osiedlanie się nowych mieszkańców
Wyjątki z życia gminy w latach 1946 – 1989
KAMIENIECKI PAŁAC - HISTORIA
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH
PAŁAC W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM PO ROKU 1945
Kamieniec Ząbkowicki na drodze do Europy
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Istebka
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Łopienica
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Goleniów Śląski
Historia wsi Byczeń - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Doboszowice-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Chałupki-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Mrokocin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Ożary - Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pomianów Górny - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pilce - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sosnowa-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Suszka - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sławęcin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Śrem - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Starczów - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Topola - gmina Kamieniec Ząbkowicki
BIOGRAFIA
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć I
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć II
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć III
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć IV
ŚWIDNICA
POŁOŻENIE ŚWIDNICY
ZARYS HISTORYCZNY ŚWIDNICY
KSIĘSTWO ŚWIDNICKO - JAWORSKIE
PANOWANIE CZESKO - WĘGIERSKIE
RZĄDY AUSTRIACKIE
ZABYTKI ŚWIDNICY
Katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy
Kościół Świętego Krzyża w Świdnicy
Kościół św. Józefa w Świdnicy
Kościół św. Andrzeja Boboli w Świdnicy
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy
Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Świdnicy
Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Świdnicy
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 18
Najnowszy Użytkownik: Iwona
Historia wsi Suszka - gmina Kamieniec Ząbkowicki
POZNAJ HISTORIĘ GMINY
SUSZKA
Dawne nazwy miejscowości
Harta (1316), Hartha (1322, 1374, 1824), villa Harthe (1363), Harta (1369, 1461), ville in Hart (1392), villule Harth (1399), dorff Hartha (1403), Harte (1765, 1785), Dürr-Harte (1785) Dürr-Harta (1929)
Etymologia nazwy wsi
Według Klemenza historyczna, topograficzna nazwa wsi Harta powstała od określenia hart oznaczającego las górski. Przypuszczał on, iż miejscowość została tak nazwana, gdyż mogła powstać na terenie klasztornego lasu.
Historia wsi i dóbr
1316 — Wieś płaciła dziesięciny klasztorowi w Kamieńcu. 1322 — Po raz pierwszy wymieniono sołectwo z 6 łanami i młynem. Wówczas związane z nim prawa książęce otrzymał od księcia Bernarda Arnold von Petirswalde. 1363 — W okolicach Suszki lub Pilc znajdował się młyn Harthmoele, o który spór prowadzili Johann von Reichenbach, dziedziczny wójt Ząbkowic oraz kamieniecki klasztor. 1369 — Zapadła decyzja o budowie mostu przez Nysę, pomiędzy Pilcami i Suszką. 1403 — Kamienieccy cystersi kupili Suszkę. 1645 — W czasie wojny trzydziestoletniej wieś wyludniła się (patrz — tabela). 1765–1810 — Wieś była terytorialnie niewielka, zasiedlona m.in. przez kmieci i miała charakter rolniczo-rzemieślniczy. Do 1810 r. pozostawała we władaniu cystersów. 1811(1812) — Suszka weszła w skład posiadłości królowej niderlandzkiej, a później — jej spadkobierców (patrz: dzieje dóbr). Ok. 1850–1937 — Po związanej z uwłaszczeniem regulacji stosunków społeczno-ekonomicznych na wsi i po wydaniu ordynacji powiatowej w 1872 r. Suszka stała się samodzielną gminą wiejską podległą bezpośrednio administracji państwowej. W nowej strukturze administracyjnej wieś połączona została z Przyłękiem, w którym znajdowały się siedziba okręgu administracyjnego i policyjnego (Amtsbezirk) oraz siedziba urzędu stanu cywilnego (Standeamt). W 1 poł. XX w. Suszka z małym areałem gruntów wyludniała się. Istniało we wsi sołectwo (z zagrodą nr 7), którego właścicielem ok. 1860 r. był wówczas Tobias Sander. Pozostawał on również w Suszce dziedzicznym karczmarzem. Z karczmą tą związane były dobra, należące w latach 1879–1937 do rodziny Krahl. Karczma (być może budynek położony na południe od Suszki, przy drodze na most na Nysie) była dzierżawiona. 1945–2003 — Suszka została zasiedlona i zasadniczo nie wyludnia się.
Parafialna przynależność wsi
1666–1945 — Suszka należała do parafii w Przyłęku. Przed 1830 r. została we wsi założona szkoła. Następnie w 1887 r. wzniesiono kaplicę mszalną p.w. Matki Boskiej Bolesnej. 2000 — Obecnie Suszka należy do parafii w Ożarach. Dawna kaplica zachowała swoje dawne wezwanie i jest teraz kościołem filialnym.
Dzieje dóbr
1363 — W okolicach Suszki lub Pilc znajdował się młyn Harthmoele, o który spór prowadzili Johann von Reichenbach, dziedziczny wójt Ząbkowic oraz kamieniecki klasztor. 1376 — Suszka należała do knechta Reynczke Schofa. 1403 — Goczcze Schoff sprzedał Suszkę (dobra lenne) kamienieckiemu klasztorowi. 1461 — Od Segemunda von Reichenbach zu Petrowicz konwent kupił miejsce na młyn, położone nad Nysą, pomiędzy Pilcami i Suszką. 1810 — Po sekularyzacji zakonu cystersów Suszka przestała być własnością klasztorną. 1811(1812) — Wieś przeszła, wraz z 31 innymi, dawnymi wsiami klasztornymi w ręce królowej niderlandzkiej Frideriki Louisy Wilhelminy, księżniczki z rodu Hohenzollernów. 1838 — Suszkę otrzymała córka królowej Frideriki Louisy Wilhelminy — Marianna († 1883) (por. omówienie dóbr książęcych w rozdziale poświęconym Kamieńcowi). Ok. 1850–1872 — Po przekształceniu Suszki w nową, samodzielną gminę wiejską, została ona wyłączony z kamienieckich dóbr książąt von Preussen.
Układ przestrzenny wsi
Suszka znajduje się w Pradolinie Nysy, na zachód od jej koryta oraz na podmokłym, zalewowym terenie tej rzeki. Miejscowość usytuowana jest pomiędzy Przyłękiem oraz Kamieńcem oraz leży na przeciw obszaru, na którym znajdowały się niegdyś Pilce. W przeszłości Suszka była z nimi połączona przez most na Nysie. W połowie XVIII w. odcinek Nysy znajdujący się na południe od Suszki był jeszcze bardziej od niej oddalony i przebiegał tuż przy Pilcach. Przy Pilcach znajdował się most na Nysie, którego budowę przedsięwzięto już w XIV w. Był to ważny most umożliwiający komunikację w południowej części obwodu ząbkowickiego przedzielonej korytem Nysy. Po 1824 r. odcinek koryta Nysy pomiędzy Pilcami i Suszką wyprostowano i przesunięto na północny zachód, ku Suszce. Zbudowano nową przeprawę przez rzekę. Około 1750 r. Suszka była mała, ale miała już taki zasięg jak obecnie. Była małą ulicówką. Oś układu stanowiła krótka, ślepo zakończona i placowo rozszerzona droga, przy której południowym krańcu rozwidlały się trakty do Barda, Braszowic i Kamieńca. Placowo rozszerzona droga w ramach siedliska wsi stanowiła nawsie, przy którym z trzech stron koncentrowała się okazalsza zabudowa — kmiece zagrody. Około 1824 r. ten historyczny układ pozostał bez większych zmian, z tym że zasiedlono nawsie. Przez Suszkę przebiegał trakt z Ząbkowic do Barda. Przy nim też, na południe od wsi i przy drodze na most na Nysie zbudowano duży zespół mieszkalno-gospodarczy — przydrożna gospoda? Z mapy katastralnej z ok. poł. XIX w. znane są rozkład gruntów oraz lokalizacja dziedzicznego sołectwa. Historyczny układ wsi nie uległ żadnym przekształceniom w 2 poł. XIX w. i zachował się do dziś.
Zabudowa wsi
Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej
Ten mały, jednowieżowy kościół zbudowany został jako kaplica w 1887 r. i otrzymał bardzo skromną oraz oszczędną formę. Utrzymano go w stylu neoromańskim, bez detalu architektonicznego.
Zabudowa wsi
Obecna zabudowa wsi powstała w 2 poł. XIX w., zapewne z wykorzystaniem starych murów. Utrzymana była w stylu prostego neoklasycyzmu i nawiązywała do budownictwa wernakularnego. W okolicach wsi znajdowały się przykłady budownictwa technicznego, jak nie istniejący już most na Nysie zniszczony w czasie powodzi w 1997 r. Zachował się natomiast most drogowy nad linią kolejową, murowany z cegły, licowany kamieniem, zaopatrzony w balustradę podobną do balustrad mostów w Doboszowicach.
Wykorzystano za zgodą autora z archiwum Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji we Wrocławiu ( 16 GRUDNIA 2003 ROKU ) JERNUSZ SALEIB Wszelkie prawa zastrzeżone
Komentarze
Kent11 dnia grudzień 13 2012 10:40:34
replica rolex watch
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Hormann
21/05/2013 15:23
Zapraszam na mój blogsmiley www.garazowe.poznan-bramy
.pl


kolezanka
08/10/2012 17:05
Witam a niewiedziałam,że się interesujesz robieniem stron.Tyle dlaczego Kamieniec a nie Bystrzyca.Pa.Pa.Pa

BOBO
08/10/2012 16:57
SERDECZNIE WITAM, OGLADALEM PANA FOTKI SĄ WSPANIAŁE.TAKIE PRAWDZIWE.POZDRAWIAM

Justyna Horska
04/10/2012 18:57
Fajna stronka,dużo historii.Młodzież winna zapoznać się z historią tych miast

BOBO
26/07/2012 07:31
Fajna stronka.Podziwiam Pana-tylko po co ta Świdnica

Copyright © 2006


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl