Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim
Dodane przez SALEIB dnia Październik 21 2013 13:09:51


Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim

Ślubowanie klas I

Wśród wielu ważnych spraw… dają siebie innym


14 października 2013 roku w Gimnazjum Publicznym im. A. Mickiewicza odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczyste przyjęcie w grono braci gimnazjalnej nowego rocznika 2000 połączono ze świętowaniem Dnia Edukacji Narodowej. Apel poprowadziła przewodnicząca szkoły Zuzanna Albrecht, która w imieniu Samorządu Uczniowskiego wyraziła wdzięczność dla nauczycieli i pracowników szkoły za realizację pięknej, choć trudnej pracy, serce i zaangażowanie, życząc zdrowia, wytrwałości, spełnienia marzeń, zadowolenia z pracy i sukcesów.
Zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów powitała pani dyrektor gimnazjum - Urszula Marszałek i podziękowała tym wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili szkolną uroczystość. W swym przemówieniu z radością zwróciła się do uczniów klas I, podkreślając znaczenie kolejnego ważnego etapu edukacji w życiu młodych ludzi. Gimnazjum kamienieckie stanowi w pewnym sensie jedną, wielką rodzinę, w której panuje atmosfera życzliwości, zrozumienia i przyjaźni. Są także prawa i obowiązki. Najważniejszą powinnością każdego pierwszoklasisty jest nauka. Dzięki pracy pedagogów, pilnej nauce gimnazjalistów zdobywanie wiedzy i umiejętności zaowocuje w przyszłości, choć czasem może być ciężko, a szkolne życie chwilami okaże się niełatwe. Pani dyrektor życzyła uczniom jak najlepszych ocen, wzorowych zachowań na pierwszym świadectwie, samych dobrych chwil i doświadczeń, przywoływanych we wspomnieniach po latach.Następnie pani dyrektor zwróciła się do nauczycieli gimnazjum, przypominając historię święta ustanowionego na pamiątkę utworzenia przez sejm rozbiorowy, na wniosek ostatniego króla Polski, Komisji Edukacji Narodowej. Nasze święto obchodzone jest w związku z tak ważnym wydarzeniem dla dziejów polskiej oświaty. Jesteśmy zatem, jako spadkobiercy tradycji, zobowiązani do doskonalenia własnych umiejętności zawodowych, a prestiż zawodu i związany z tym szacunek społeczny musimy wywalczyć jakością naszej pracy. Dobry nauczyciel aktywnie poszukuje nowych rozwiązań, łączących edukacyjną skuteczność z atrakcyjnością przekazu, zdolnego zainteresować uczniów. My, nauczyciele, musimy być coraz lepsi, a jedną z miar naszych umiejętności niech będą edukacyjne losy absolwentów naszej szkoły. Dyrektor Urszula Marszałek z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w pracy, wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale i do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata. Życzliwość, serdeczność, kreatywność, pomysłowość – to cechy pedagogów, dzięki którym nasza szkoła jest wyjątkowa.
W obecności znamienitych gości, rodziców, wychowawców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły, stając się pełnoprawnymi uczniami kamienieckiej szkoły. Pani dyrektor Urszula Marszałek i wychowawczynie: kl. Ia – Izabella Rudkowska, kl. Ib – Małgorzata Wrońska, wręczyły pamiątkowe dyplomy nowo przyjętym do społeczności gimnazjalnej. Przedstawiciel klas pierwszych – Ł. Kurtyka wyraził słowa podziękowania za serdeczne przyjęcie do wspólnego grona uczniów pochodzących z różnych szkół, wyrażając wolę tworzenia historii małej ojczyzny i godnego reprezentowania szkoły. Przynależność uczniów klas pierwszych do społeczności gimnazjum zostanie potwierdzona w kronice szkolnej.
Z kolei w imieniu dyrektorów szkół podstawowych głos zabrała p. I. Karolczak. Stwierdziła, że absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II są dziś uczestnikami pięknego przeżycia. W imieniu własnym i dyrektora A. Albrechta zachęcała, żeby wypowiedziane słowa szkolnej roty były dla uczniów drogowskazem. Życzyła radości, pogody ducha, wytrwałości, umiejętnego rozwiązywania problemów, rozwijania zainteresowań i pasji. Pierwszoklasiści otrzymali upominki, służące poszerzaniu wiedzy od dyrektorów szkół, a słodkości od Rady Rodziców. Uczennice kl. II – A. Tracz i A. Wrześniewska przedstawiły krótki program artystyczny dla pierwszoklasistów. Wszyscy zebrani z uwagą wysłuchali wierszy o szkolnej rzeczywistości.
Głos zabrał Wójt Gminy M. Czerniec, który podziękował pedagogom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w ich pracy. Życzył w imieniu własnym i władz samorządowych wytrwałości w dążeniu do celu dla dobra uczniów i wręczył na ręce pani dyrektor gimnazjum bukiet kwiatów. Przewodniczący Rady Gminy D. Krekorą odczytał wymowne słowa podziękowania oraz życzenia w imieniu własnym i Wójta Gminy: „Za ten trud, za Waszą aktywność w kształtowaniu nowoczesnego, mądrego społeczeństwa serdecznie dziękujemy. Życzymy Wam sukcesów w pracy zawodowej, radości w życiu osobistym, społecznego uznania…”. Pan M. Czerniec w swym wystąpieniu podkreślił, że na szczególne wyróżnienie zasłużyła dyrektor gimnazjum pani U. Marszałek, która za pracę i osiągnięcia otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Następnie Wójt Gminy pogratulował 57. najlepszym uczniom i zaproszonym absolwentom gimnazjum wyników w nauce, a następnie z Przewodniczącym Rady Gminy D. Krekorą i przewodniczącą Komisji Oświaty B. Tokarz wręczył stypendia w kategoriach: wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia: sportowe, artystyczne, wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz wzorową postawę społeczną. Wdzięczność Wójtowi Gminy za nagrodzenie uczniów stypendiami wyrazili dyrektorzy szkół : Urszula Marszałek, Irena Karolczak, Arkadiusz Albrecht.

Stypendium Wójta Gminy otrzymali: K. Burzała, D. Socha, A. Sopuch, K. Welcz, P. Złochowska, M. Chmielewska, K. Przybylska, M. Zapotoczny, M. Ziomek, K. Janiec, P. Śleziak, M. Gędźba, A. Łąk, K. Wacha, A. Bocianowski, A. Bielas, R. Panek, V. Stelmach, P. Szkrabko, D. Pastuszka, Z. Albrecht, A. Zacz vel Jacz, D. Czyż, K. Grabas, J. Bierut, N. Machynia, K. Majewska, M. Przybylska, A. Wrześniewska, W. Bortnik, D. Cekiera, A. Sokołowska, M. Werens, K. Wrześniewska, A. Fleszar, M. Wojtaszczyk, D. Plata, A. Kłyniuk, W. Nowak, P. Wołosz, S. Opiela, K. Stelmach, P. Galik, M. Makowiecka, K. Mermer, K. Kurek, A. Karpińska, A. Kubicz, K. Sotoła, S. Różycki, R. Bocianowski, W. Sobczyk, K. Sikora, A. Makowiecka, K. Paździor, A. Ćwirko, A. Bocian.
Uczniowie kl. II i III pod opieką p. Mirosławy Pastuch zaprezentowali program artystyczny w ramach projektu edukacyjnego pt. „Wśród wielu ważnych spraw - daj siebie innym”, dedykowany wszystkim pracownikom gimnazjum. W szkolny świat wprowadziły widzów dwie nauczycielki – wyrozumiała i zasadnicza (A. Czyż i K. Grabas). Zebrani obejrzeli humorystyczne scenki, ukazujące lekcję angielskiego, rozmowy w pokoju nauczycielskim, narzekania uczniowskie, poetyckie wyznania uczniów o zbawiennych dygresjach na lekcjach, o młodej, wrażliwej, lecz pechowej polonistce. Monolog Izoldy, znudzonej lekcją, ale uwielbiającej muzykę i obraz nieprzygotowanego ucznia rozbawiły publiczność. Przedstawienie wzbogacono urokliwą scenografią, śpiewem i tańcem. Wszyscy wsłuchali się w słowa piosenek chóru drugoklasistów: „Dzień za dniem”, „Tak blisko”, „Szkolny rock and roll”. Z zainteresowaniem oglądano popisy par tanecznych, wykonujących własne układy choreograficzne rumby, jive, samby i cha-cha, współgrające z prezentowanymi scenami (Z. Albrecht i K. Kosoń, A. Bocian i M. Smędzik, M. Ziomek i M. Jagoda, V. Stelmach i P. Galik). Wypowiedziane ustami młodzieży gimnazjalnej przesłanie do pedagogów: „…dajcie siebie innym. Rozsiewajcie swój uśmiech i dobro – to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ja dzieli” wraz z wyrazami wdzięczności i życzeniami dla nauczycieli skłoniły obecnych na uroczystości do zadumy i refleksji.Zebranych wzruszyła piosenka „Read all about it” z repertuaru E. Sande w wykonaniu solistki Z. Albrecht. Wyrazem podziękowania gimnazjalistów stały się czerwone róże. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor podziękowała młodzieży, pani M. Pastuch i pani A. Koprzak za ogrom pracy w przygotowaniu uroczystości ślubowania i Dnia Edukacji Narodowej, tak ważnych w historii i tradycji kamienieckiego gimnazjum.
Dorota Twardowska