STRONA GLÓWNA | DIECEZJA ŚWIDNICKA | PARAFIA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | POGODA | PRIVATE | KATEDRA ŚWIDNICKA | POZNAJ KRAJ | POZNAJ ŚWIAT | FORUM | WSPOMNIENIA-ALBUM | ONET-ALBUM I | ONET-ALBUM II | KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PRZED I PO REMONCIE W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM | BIOGRAFIA Styczeń 18 2021 09:41:21  
Nawigacja
STRONA GLÓWNA
ZAŁOŻENIE OSADY KAMIENIEC W 1096 ROKU
Powstanie zamku Kamenec w roku 1096
ARCHITEKTURA KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO
KSIĄŻĘTA ŚLĄSCY WOBEC KLASZTORU CYSTERSÓW W KAMIEŃCU
Cystersi – zakon reformatorski u początków zasiedlania Środkowo- Wschodniej Europy
Klasztor cysterski w Kamieńcu Ząbkowickim
Rozkwit baroku w czasach kontrreformacji
Friedrich Bernhard Werner – syn ziemi kamienieckiej
Epizod z historii wojen śląskich
Sekularyzacja na Śląsku
UPADEK OPACTWA CYSTERSÓW
Modły na chwałę Bożą milkną po 602 latach
Skutki sekularyzacji – przełom klasztoru w Kamieńcu
Książę Albrecht Pruski (1809–1872) – założyciel „linii Albrechtów“
KSIĘŻNICZKA MARIANNA
Księżniczka Marianna Niderlandzka – Pani na Kamieńcu
Dzieła Karla Friedricha Schinkla na Śląsku
HISTORIA BUDOWY PAŁACU W KAMIEŃCU
Pałac w Kamieńcu
ZAŁOŻENIA OGRODOWE PRZY PAŁACU W KAMIEŃCU
EWANGELICKI KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
DZIEWIĘTNASTOWIECZNE WIDOKI KAMIEŃCA
Kamieniec Ząbkowicki w czasach pokoju
FRIEDRRICH BERNHARD WERNER
NA SUROWYM KORZENIU
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI POD KONIEC DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ.
Niemiecki Kamenz staje się polskim Kamieńcem Ząbkowickim
Repatriacje i osiedlanie się nowych mieszkańców
Wyjątki z życia gminy w latach 1946 – 1989
KAMIENIECKI PAŁAC - HISTORIA
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH
PAŁAC W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM PO ROKU 1945
Kamieniec Ząbkowicki na drodze do Europy
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Istebka
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Łopienica
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Goleniów Śląski
Historia wsi Byczeń - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Doboszowice-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Chałupki-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Mrokocin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Ożary - Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pomianów Górny - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pilce - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sosnowa-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Suszka - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sławęcin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Śrem - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Starczów - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Topola - gmina Kamieniec Ząbkowicki
BIOGRAFIA
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć I
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć II
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć III
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć IV
ŚWIDNICA
POŁOŻENIE ŚWIDNICY
ZARYS HISTORYCZNY ŚWIDNICY
KSIĘSTWO ŚWIDNICKO - JAWORSKIE
PANOWANIE CZESKO - WĘGIERSKIE
RZĄDY AUSTRIACKIE
ZABYTKI ŚWIDNICY
Katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy
Kościół Świętego Krzyża w Świdnicy
Kościół św. Józefa w Świdnicy
Kościół św. Andrzeja Boboli w Świdnicy
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy
Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Świdnicy
Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Świdnicy
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 18
Najnowszy Użytkownik: Iwona
Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim


Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim

Ślubowanie klas I

Wśród wielu ważnych spraw… dają siebie innym


14 października 2013 roku w Gimnazjum Publicznym im. A. Mickiewicza odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczyste przyjęcie w grono braci gimnazjalnej nowego rocznika 2000 połączono ze świętowaniem Dnia Edukacji Narodowej. Apel poprowadziła przewodnicząca szkoły Zuzanna Albrecht, która w imieniu Samorządu Uczniowskiego wyraziła wdzięczność dla nauczycieli i pracowników szkoły za realizację pięknej, choć trudnej pracy, serce i zaangażowanie, życząc zdrowia, wytrwałości, spełnienia marzeń, zadowolenia z pracy i sukcesów.
Zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów powitała pani dyrektor gimnazjum - Urszula Marszałek i podziękowała tym wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili szkolną uroczystość. W swym przemówieniu z radością zwróciła się do uczniów klas I, podkreślając znaczenie kolejnego ważnego etapu edukacji w życiu młodych ludzi. Gimnazjum kamienieckie stanowi w pewnym sensie jedną, wielką rodzinę, w której panuje atmosfera życzliwości, zrozumienia i przyjaźni. Są także prawa i obowiązki. Najważniejszą powinnością każdego pierwszoklasisty jest nauka. Dzięki pracy pedagogów, pilnej nauce gimnazjalistów zdobywanie wiedzy i umiejętności zaowocuje w przyszłości, choć czasem może być ciężko, a szkolne życie chwilami okaże się niełatwe. Pani dyrektor życzyła uczniom jak najlepszych ocen, wzorowych zachowań na pierwszym świadectwie, samych dobrych chwil i doświadczeń, przywoływanych we wspomnieniach po latach.Następnie pani dyrektor zwróciła się do nauczycieli gimnazjum, przypominając historię święta ustanowionego na pamiątkę utworzenia przez sejm rozbiorowy, na wniosek ostatniego króla Polski, Komisji Edukacji Narodowej. Nasze święto obchodzone jest w związku z tak ważnym wydarzeniem dla dziejów polskiej oświaty. Jesteśmy zatem, jako spadkobiercy tradycji, zobowiązani do doskonalenia własnych umiejętności zawodowych, a prestiż zawodu i związany z tym szacunek społeczny musimy wywalczyć jakością naszej pracy. Dobry nauczyciel aktywnie poszukuje nowych rozwiązań, łączących edukacyjną skuteczność z atrakcyjnością przekazu, zdolnego zainteresować uczniów. My, nauczyciele, musimy być coraz lepsi, a jedną z miar naszych umiejętności niech będą edukacyjne losy absolwentów naszej szkoły. Dyrektor Urszula Marszałek z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w pracy, wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale i do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata. Życzliwość, serdeczność, kreatywność, pomysłowość – to cechy pedagogów, dzięki którym nasza szkoła jest wyjątkowa.
W obecności znamienitych gości, rodziców, wychowawców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły, stając się pełnoprawnymi uczniami kamienieckiej szkoły. Pani dyrektor Urszula Marszałek i wychowawczynie: kl. Ia – Izabella Rudkowska, kl. Ib – Małgorzata Wrońska, wręczyły pamiątkowe dyplomy nowo przyjętym do społeczności gimnazjalnej. Przedstawiciel klas pierwszych – Ł. Kurtyka wyraził słowa podziękowania za serdeczne przyjęcie do wspólnego grona uczniów pochodzących z różnych szkół, wyrażając wolę tworzenia historii małej ojczyzny i godnego reprezentowania szkoły. Przynależność uczniów klas pierwszych do społeczności gimnazjum zostanie potwierdzona w kronice szkolnej.
Z kolei w imieniu dyrektorów szkół podstawowych głos zabrała p. I. Karolczak. Stwierdziła, że absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II są dziś uczestnikami pięknego przeżycia. W imieniu własnym i dyrektora A. Albrechta zachęcała, żeby wypowiedziane słowa szkolnej roty były dla uczniów drogowskazem. Życzyła radości, pogody ducha, wytrwałości, umiejętnego rozwiązywania problemów, rozwijania zainteresowań i pasji. Pierwszoklasiści otrzymali upominki, służące poszerzaniu wiedzy od dyrektorów szkół, a słodkości od Rady Rodziców. Uczennice kl. II – A. Tracz i A. Wrześniewska przedstawiły krótki program artystyczny dla pierwszoklasistów. Wszyscy zebrani z uwagą wysłuchali wierszy o szkolnej rzeczywistości.
Głos zabrał Wójt Gminy M. Czerniec, który podziękował pedagogom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w ich pracy. Życzył w imieniu własnym i władz samorządowych wytrwałości w dążeniu do celu dla dobra uczniów i wręczył na ręce pani dyrektor gimnazjum bukiet kwiatów. Przewodniczący Rady Gminy D. Krekorą odczytał wymowne słowa podziękowania oraz życzenia w imieniu własnym i Wójta Gminy: „Za ten trud, za Waszą aktywność w kształtowaniu nowoczesnego, mądrego społeczeństwa serdecznie dziękujemy. Życzymy Wam sukcesów w pracy zawodowej, radości w życiu osobistym, społecznego uznania…”. Pan M. Czerniec w swym wystąpieniu podkreślił, że na szczególne wyróżnienie zasłużyła dyrektor gimnazjum pani U. Marszałek, która za pracę i osiągnięcia otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Następnie Wójt Gminy pogratulował 57. najlepszym uczniom i zaproszonym absolwentom gimnazjum wyników w nauce, a następnie z Przewodniczącym Rady Gminy D. Krekorą i przewodniczącą Komisji Oświaty B. Tokarz wręczył stypendia w kategoriach: wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia: sportowe, artystyczne, wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz wzorową postawę społeczną. Wdzięczność Wójtowi Gminy za nagrodzenie uczniów stypendiami wyrazili dyrektorzy szkół : Urszula Marszałek, Irena Karolczak, Arkadiusz Albrecht.

Stypendium Wójta Gminy otrzymali: K. Burzała, D. Socha, A. Sopuch, K. Welcz, P. Złochowska, M. Chmielewska, K. Przybylska, M. Zapotoczny, M. Ziomek, K. Janiec, P. Śleziak, M. Gędźba, A. Łąk, K. Wacha, A. Bocianowski, A. Bielas, R. Panek, V. Stelmach, P. Szkrabko, D. Pastuszka, Z. Albrecht, A. Zacz vel Jacz, D. Czyż, K. Grabas, J. Bierut, N. Machynia, K. Majewska, M. Przybylska, A. Wrześniewska, W. Bortnik, D. Cekiera, A. Sokołowska, M. Werens, K. Wrześniewska, A. Fleszar, M. Wojtaszczyk, D. Plata, A. Kłyniuk, W. Nowak, P. Wołosz, S. Opiela, K. Stelmach, P. Galik, M. Makowiecka, K. Mermer, K. Kurek, A. Karpińska, A. Kubicz, K. Sotoła, S. Różycki, R. Bocianowski, W. Sobczyk, K. Sikora, A. Makowiecka, K. Paździor, A. Ćwirko, A. Bocian.
Uczniowie kl. II i III pod opieką p. Mirosławy Pastuch zaprezentowali program artystyczny w ramach projektu edukacyjnego pt. „Wśród wielu ważnych spraw - daj siebie innym”, dedykowany wszystkim pracownikom gimnazjum. W szkolny świat wprowadziły widzów dwie nauczycielki – wyrozumiała i zasadnicza (A. Czyż i K. Grabas). Zebrani obejrzeli humorystyczne scenki, ukazujące lekcję angielskiego, rozmowy w pokoju nauczycielskim, narzekania uczniowskie, poetyckie wyznania uczniów o zbawiennych dygresjach na lekcjach, o młodej, wrażliwej, lecz pechowej polonistce. Monolog Izoldy, znudzonej lekcją, ale uwielbiającej muzykę i obraz nieprzygotowanego ucznia rozbawiły publiczność. Przedstawienie wzbogacono urokliwą scenografią, śpiewem i tańcem. Wszyscy wsłuchali się w słowa piosenek chóru drugoklasistów: „Dzień za dniem”, „Tak blisko”, „Szkolny rock and roll”. Z zainteresowaniem oglądano popisy par tanecznych, wykonujących własne układy choreograficzne rumby, jive, samby i cha-cha, współgrające z prezentowanymi scenami (Z. Albrecht i K. Kosoń, A. Bocian i M. Smędzik, M. Ziomek i M. Jagoda, V. Stelmach i P. Galik). Wypowiedziane ustami młodzieży gimnazjalnej przesłanie do pedagogów: „…dajcie siebie innym. Rozsiewajcie swój uśmiech i dobro – to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ja dzieli” wraz z wyrazami wdzięczności i życzeniami dla nauczycieli skłoniły obecnych na uroczystości do zadumy i refleksji.Zebranych wzruszyła piosenka „Read all about it” z repertuaru E. Sande w wykonaniu solistki Z. Albrecht. Wyrazem podziękowania gimnazjalistów stały się czerwone róże. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor podziękowała młodzieży, pani M. Pastuch i pani A. Koprzak za ogrom pracy w przygotowaniu uroczystości ślubowania i Dnia Edukacji Narodowej, tak ważnych w historii i tradycji kamienieckiego gimnazjum.
Dorota Twardowska


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Hormann
21/05/2013 15:23
Zapraszam na mój blogsmiley www.garazowe.poznan-bramy
.pl


kolezanka
08/10/2012 17:05
Witam a niewiedziałam,że się interesujesz robieniem stron.Tyle dlaczego Kamieniec a nie Bystrzyca.Pa.Pa.Pa

BOBO
08/10/2012 16:57
SERDECZNIE WITAM, OGLADALEM PANA FOTKI SĄ WSPANIAŁE.TAKIE PRAWDZIWE.POZDRAWIAM

Justyna Horska
04/10/2012 18:57
Fajna stronka,dużo historii.Młodzież winna zapoznać się z historią tych miast

BOBO
26/07/2012 07:31
Fajna stronka.Podziwiam Pana-tylko po co ta Świdnica

Copyright © 2006


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl