STRONA GLÓWNA | DIECEZJA ŚWIDNICKA | PARAFIA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | POGODA | PRIVATE | KATEDRA ŚWIDNICKA | POZNAJ KRAJ | POZNAJ ŚWIAT | FORUM | WSPOMNIENIA-ALBUM | ONET-ALBUM I | ONET-ALBUM II | KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PRZED I PO REMONCIE W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM | BIOGRAFIA Sierpień 04 2021 04:09:24  
Nawigacja
STRONA GLÓWNA
ZAŁOŻENIE OSADY KAMIENIEC W 1096 ROKU
Powstanie zamku Kamenec w roku 1096
ARCHITEKTURA KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO
KSIĄŻĘTA ŚLĄSCY WOBEC KLASZTORU CYSTERSÓW W KAMIEŃCU
Cystersi – zakon reformatorski u początków zasiedlania Środkowo- Wschodniej Europy
Klasztor cysterski w Kamieńcu Ząbkowickim
Rozkwit baroku w czasach kontrreformacji
Friedrich Bernhard Werner – syn ziemi kamienieckiej
Epizod z historii wojen śląskich
Sekularyzacja na Śląsku
UPADEK OPACTWA CYSTERSÓW
Modły na chwałę Bożą milkną po 602 latach
Skutki sekularyzacji – przełom klasztoru w Kamieńcu
Książę Albrecht Pruski (1809–1872) – założyciel „linii Albrechtów“
KSIĘŻNICZKA MARIANNA
Księżniczka Marianna Niderlandzka – Pani na Kamieńcu
Dzieła Karla Friedricha Schinkla na Śląsku
HISTORIA BUDOWY PAŁACU W KAMIEŃCU
Pałac w Kamieńcu
ZAŁOŻENIA OGRODOWE PRZY PAŁACU W KAMIEŃCU
EWANGELICKI KOŚCIÓŁ W KAMIEŃCU
DZIEWIĘTNASTOWIECZNE WIDOKI KAMIEŃCA
Kamieniec Ząbkowicki w czasach pokoju
FRIEDRRICH BERNHARD WERNER
NA SUROWYM KORZENIU
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI POD KONIEC DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ.
Niemiecki Kamenz staje się polskim Kamieńcem Ząbkowickim
Repatriacje i osiedlanie się nowych mieszkańców
Wyjątki z życia gminy w latach 1946 – 1989
KAMIENIECKI PAŁAC - HISTORIA
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH
PAŁAC W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM PO ROKU 1945
Kamieniec Ząbkowicki na drodze do Europy
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Istebka
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Łopienica
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki-Goleniów Śląski
Historia wsi Byczeń - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Doboszowice-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Chałupki-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Mrokocin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Ożary - Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pomianów Górny - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Pilce - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sosnowa-gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Suszka - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Sławęcin - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Śrem - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Starczów - gmina Kamieniec Ząbkowicki
Historia wsi Topola - gmina Kamieniec Ząbkowicki
BIOGRAFIA
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć I
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć II
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć III
Historia wsi Kamieniec Ząbkowicki - cześć IV
ŚWIDNICA
POŁOŻENIE ŚWIDNICY
ZARYS HISTORYCZNY ŚWIDNICY
KSIĘSTWO ŚWIDNICKO - JAWORSKIE
PANOWANIE CZESKO - WĘGIERSKIE
RZĄDY AUSTRIACKIE
ZABYTKI ŚWIDNICY
Katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy
Kościół Świętego Krzyża w Świdnicy
Kościół św. Józefa w Świdnicy
Kościół św. Andrzeja Boboli w Świdnicy
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Świdnicy
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Świdnicy
Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Świdnicy
Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Świdnicy
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 18
Najnowszy Użytkownik: Iwona
Witamy
Serdecznie witam na niezależnej stronie Kamieńca Ząbkowickiego oraz Świdnicy.Życzę przyjemnej lektury.
Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim


Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim

Ślubowanie klas I

Wśród wielu ważnych spraw… dają siebie innym


14 października 2013 roku w Gimnazjum Publicznym im. A. Mickiewicza odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczyste przyjęcie w grono braci gimnazjalnej nowego rocznika 2000 połączono ze świętowaniem Dnia Edukacji Narodowej. Apel poprowadziła przewodnicząca szkoły Zuzanna Albrecht, która w imieniu Samorządu Uczniowskiego wyraziła wdzięczność dla nauczycieli i pracowników szkoły za realizację pięknej, choć trudnej pracy, serce i zaangażowanie, życząc zdrowia, wytrwałości, spełnienia marzeń, zadowolenia z pracy i sukcesów.
Zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów powitała pani dyrektor gimnazjum - Urszula Marszałek i podziękowała tym wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili szkolną uroczystość. W swym przemówieniu z radością zwróciła się do uczniów klas I, podkreślając znaczenie kolejnego ważnego etapu edukacji w życiu młodych ludzi. Gimnazjum kamienieckie stanowi w pewnym sensie jedną, wielką rodzinę, w której panuje atmosfera życzliwości, zrozumienia i przyjaźni. Są także prawa i obowiązki. Najważniejszą powinnością każdego pierwszoklasisty jest nauka. Dzięki pracy pedagogów, pilnej nauce gimnazjalistów zdobywanie wiedzy i umiejętności zaowocuje w przyszłości, choć czasem może być ciężko, a szkolne życie chwilami okaże się niełatwe. Pani dyrektor życzyła uczniom jak najlepszych ocen, wzorowych zachowań na pierwszym świadectwie, samych dobrych chwil i doświadczeń, przywoływanych we wspomnieniach po latach.Następnie pani dyrektor zwróciła się do nauczycieli gimnazjum, przypominając historię święta ustanowionego na pamiątkę utworzenia przez sejm rozbiorowy, na wniosek ostatniego króla Polski, Komisji Edukacji Narodowej. Nasze święto obchodzone jest w związku z tak ważnym wydarzeniem dla dziejów polskiej oświaty. Jesteśmy zatem, jako spadkobiercy tradycji, zobowiązani do doskonalenia własnych umiejętności zawodowych, a prestiż zawodu i związany z tym szacunek społeczny musimy wywalczyć jakością naszej pracy. Dobry nauczyciel aktywnie poszukuje nowych rozwiązań, łączących edukacyjną skuteczność z atrakcyjnością przekazu, zdolnego zainteresować uczniów. My, nauczyciele, musimy być coraz lepsi, a jedną z miar naszych umiejętności niech będą edukacyjne losy absolwentów naszej szkoły. Dyrektor Urszula Marszałek z okazji Dnia Edukacji Narodowej podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w pracy, wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale i do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata. Życzliwość, serdeczność, kreatywność, pomysłowość – to cechy pedagogów, dzięki którym nasza szkoła jest wyjątkowa.
W obecności znamienitych gości, rodziców, wychowawców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły, stając się pełnoprawnymi uczniami kamienieckiej szkoły. Pani dyrektor Urszula Marszałek i wychowawczynie: kl. Ia – Izabella Rudkowska, kl. Ib – Małgorzata Wrońska, wręczyły pamiątkowe dyplomy nowo przyjętym do społeczności gimnazjalnej. Przedstawiciel klas pierwszych – Ł. Kurtyka wyraził słowa podziękowania za serdeczne przyjęcie do wspólnego grona uczniów pochodzących z różnych szkół, wyrażając wolę tworzenia historii małej ojczyzny i godnego reprezentowania szkoły. Przynależność uczniów klas pierwszych do społeczności gimnazjum zostanie potwierdzona w kronice szkolnej.
Z kolei w imieniu dyrektorów szkół podstawowych głos zabrała p. I. Karolczak. Stwierdziła, że absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II są dziś uczestnikami pięknego przeżycia. W imieniu własnym i dyrektora A. Albrechta zachęcała, żeby wypowiedziane słowa szkolnej roty były dla uczniów drogowskazem. Życzyła radości, pogody ducha, wytrwałości, umiejętnego rozwiązywania problemów, rozwijania zainteresowań i pasji. Pierwszoklasiści otrzymali upominki, służące poszerzaniu wiedzy od dyrektorów szkół, a słodkości od Rady Rodziców. Uczennice kl. II – A. Tracz i A. Wrześniewska przedstawiły krótki program artystyczny dla pierwszoklasistów. Wszyscy zebrani z uwagą wysłuchali wierszy o szkolnej rzeczywistości.
Głos zabrał Wójt Gminy M. Czerniec, który podziękował pedagogom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w ich pracy. Życzył w imieniu własnym i władz samorządowych wytrwałości w dążeniu do celu dla dobra uczniów i wręczył na ręce pani dyrektor gimnazjum bukiet kwiatów. Przewodniczący Rady Gminy D. Krekorą odczytał wymowne słowa podziękowania oraz życzenia w imieniu własnym i Wójta Gminy: „Za ten trud, za Waszą aktywność w kształtowaniu nowoczesnego, mądrego społeczeństwa serdecznie dziękujemy. Życzymy Wam sukcesów w pracy zawodowej, radości w życiu osobistym, społecznego uznania…”. Pan M. Czerniec w swym wystąpieniu podkreślił, że na szczególne wyróżnienie zasłużyła dyrektor gimnazjum pani U. Marszałek, która za pracę i osiągnięcia otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Następnie Wójt Gminy pogratulował 57. najlepszym uczniom i zaproszonym absolwentom gimnazjum wyników w nauce, a następnie z Przewodniczącym Rady Gminy D. Krekorą i przewodniczącą Komisji Oświaty B. Tokarz wręczył stypendia w kategoriach: wybitne wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia: sportowe, artystyczne, wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz wzorową postawę społeczną. Wdzięczność Wójtowi Gminy za nagrodzenie uczniów stypendiami wyrazili dyrektorzy szkół : Urszula Marszałek, Irena Karolczak, Arkadiusz Albrecht.

Stypendium Wójta Gminy otrzymali: K. Burzała, D. Socha, A. Sopuch, K. Welcz, P. Złochowska, M. Chmielewska, K. Przybylska, M. Zapotoczny, M. Ziomek, K. Janiec, P. Śleziak, M. Gędźba, A. Łąk, K. Wacha, A. Bocianowski, A. Bielas, R. Panek, V. Stelmach, P. Szkrabko, D. Pastuszka, Z. Albrecht, A. Zacz vel Jacz, D. Czyż, K. Grabas, J. Bierut, N. Machynia, K. Majewska, M. Przybylska, A. Wrześniewska, W. Bortnik, D. Cekiera, A. Sokołowska, M. Werens, K. Wrześniewska, A. Fleszar, M. Wojtaszczyk, D. Plata, A. Kłyniuk, W. Nowak, P. Wołosz, S. Opiela, K. Stelmach, P. Galik, M. Makowiecka, K. Mermer, K. Kurek, A. Karpińska, A. Kubicz, K. Sotoła, S. Różycki, R. Bocianowski, W. Sobczyk, K. Sikora, A. Makowiecka, K. Paździor, A. Ćwirko, A. Bocian.
Uczniowie kl. II i III pod opieką p. Mirosławy Pastuch zaprezentowali program artystyczny w ramach projektu edukacyjnego pt. „Wśród wielu ważnych spraw - daj siebie innym”, dedykowany wszystkim pracownikom gimnazjum. W szkolny świat wprowadziły widzów dwie nauczycielki – wyrozumiała i zasadnicza (A. Czyż i K. Grabas). Zebrani obejrzeli humorystyczne scenki, ukazujące lekcję angielskiego, rozmowy w pokoju nauczycielskim, narzekania uczniowskie, poetyckie wyznania uczniów o zbawiennych dygresjach na lekcjach, o młodej, wrażliwej, lecz pechowej polonistce. Monolog Izoldy, znudzonej lekcją, ale uwielbiającej muzykę i obraz nieprzygotowanego ucznia rozbawiły publiczność. Przedstawienie wzbogacono urokliwą scenografią, śpiewem i tańcem. Wszyscy wsłuchali się w słowa piosenek chóru drugoklasistów: „Dzień za dniem”, „Tak blisko”, „Szkolny rock and roll”. Z zainteresowaniem oglądano popisy par tanecznych, wykonujących własne układy choreograficzne rumby, jive, samby i cha-cha, współgrające z prezentowanymi scenami (Z. Albrecht i K. Kosoń, A. Bocian i M. Smędzik, M. Ziomek i M. Jagoda, V. Stelmach i P. Galik). Wypowiedziane ustami młodzieży gimnazjalnej przesłanie do pedagogów: „…dajcie siebie innym. Rozsiewajcie swój uśmiech i dobro – to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ja dzieli” wraz z wyrazami wdzięczności i życzeniami dla nauczycieli skłoniły obecnych na uroczystości do zadumy i refleksji.Zebranych wzruszyła piosenka „Read all about it” z repertuaru E. Sande w wykonaniu solistki Z. Albrecht. Wyrazem podziękowania gimnazjalistów stały się czerwone róże. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor podziękowała młodzieży, pani M. Pastuch i pani A. Koprzak za ogrom pracy w przygotowaniu uroczystości ślubowania i Dnia Edukacji Narodowej, tak ważnych w historii i tradycji kamienieckiego gimnazjum.
Dorota Twardowska


Wieniec z Kamieńca najpiękniejszy na Dożynkach Diecezjalnych


Wieniec z Kamieńca najpiękniejszy na Dożynkach Diecezjalnych


Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. bp. Ignacego Deca rozpoczęła tegoroczne Święto Plonów Diecezji Świdnickiej. Gospodarskie święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, tym razem zorganizowane zostało w Bystrzycy Kłodzkiej.


W niedzielę, 8 września w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizowane zostały dożynki gminno-diecezjalne. Po Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła, barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta na plac rekreacyjny przy ulicy Strażackiej, gdzie rozpoczęły się obchody Święta Plonów. Po uroczystym powitaniu gości przez burmistrz miasta, Renatę Surmę odbyła się ceremonia wręczenia ordynariuszowi świdnickiemu bp. Ignacemu Decowi tytułu Honorowego Obywatela Bystrzycy Kłodzkiej.


- Przyjechałem tu aby wraz z rolnikami podziękować Panu Bogu za polny, za tegoroczny chleb. Przy okazji otrzymałem godność honorowego obywatela Bystrzycy Kłodzkiej. Jestem za to bardzo wdzięczny i przez to jeszcze bardziej będę związany z tym miastem – mówił ks. bp. Ignacy Dec.


Do niedawna tytułem Honorowego Obywatela Bystrzycy Kłodzkiej mogło poszczycić się zaledwie pięć osób. W maju br. podczas obchodów Dni Św. Floriana tytuł ten nadano kolejnym czterem osobom. Wśród nich znaleźli się posłowie na Sejm RP Grzegorz Schetyna, Monika Wielichowska, Jakub Szulc oraz Andrzej Puchacz, działacz sportowy.

- W 2008 roku dzięki wstawiennictwu księdza biskupa, oficjalnym dekretem ze Stolicy Apostolskiej, Św. Florian stał się patronem naszego miasta – mówi Renata Surma, burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej - Poza tym JE ks. bp. Ignacy Dec uczestniczy w prawie każdej ważnej dla nas uroczystości. Jest otwarty dla wszystkich, jest z nami i dla nas i za to bardzo serdecznie mu dziękujemy – dodaje.


Podczas Święta Plonów nie zabrakło także tradycyjnego ośpiewania wieńców oraz konkursu na najpiękniejszy wieniec.

Najpiękniejszy okazał się wieniec wykonany przez Sołectwo Mrokocin (reprezentacja gminy Kamieniec Ząbkowicki), drugie - Koło Gospodyń Wiejskich Stronie Śląskie Wieś (reprezentacja gminy Stronie Śląskie), trzecie miejsce zajęło natomiast Sołectwo Ostroszowice (reprezentacja gminy Dzierżoniów).


Nie zabrakło również występów Ludowych Zespołów Śpiewaczych. Gwiazdą wieczoru był Norbi.

KILOF w Kamieńcu Ząbkowickim


KILOF w Kamieńcu Ząbkowickim


W sobotę 31 sierpnia na stację kolejową w Kamieńcu Ząbkowickim wjechał pociąg turystyczny KILOF jadący trasą Poznań– Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki. – Kłodzko – Nowa Ruda – Wałbrzych - Jaworzyna Śl. –Wrocław – Poznań.31 sierpnia na stację PKP kolejny raz wjechał pociąg turystyczny KILOF ciągnięty przez zabytkową lokomotywę parową z Wolsztyńskiej Parowozowni.Pociąg wyruszył z Poznania, ale jego głównym celem i atrakcją była trasa Kłodzko - Wałbrzych. Pasażerowie pociągu KILOF zobaczyli jedne z najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc na Dolnym Śląsku – gdyż był to specjalny pociąg turystyczny.Kilof zatrzymał się w Kamieńcu Ząbkowickim i tam strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej „tankowali” go – uzupełnili wodą tender, by parowóz mógł dalej ciągnąć skład

Wójt ze służbowym wychodkiem

Wójt ze służbowym wychodkiem


Remont budynku Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim trwa w najlepsze. Jest już położona część dachu. Elewacja także powoli zmienia swoje oblicze. W ramach remontu zmieni się także biuro wójta, w którym pojawi się ubikacja.
Zmiany zewnętrzne, jakie widzą codziennie przejeżdżający główną ulicą Kamieńca Ząbkowickiego mieszkańcy, to tylko część zakładanych robót budowlanych w dawnym domu książęcym Albrechtskausa.
Budynek, w którym znajduje się obecnie urząd gminy, został zbudowany w 1880 roku. Tuż przed wojną znajdował się z w nim ośrodek zdrowia. Od czasów wojny, aż do dziś, stanowi siedzibę urzędów i organizacji społecznych.
Prowadzone prace remontowe obejmują między innymi wymianę pokrycia dachowego, naprawę tarasu nad wejściem budynku oraz tynków elewacji łącznie z jej malowaniem, montaż platformy dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, a także roboty wewnętrzne, w tym przede wszystkim remont biura wójta, w którym pojawi się ubikacja. Koszt wymienionego na końcu przedsięwzięcia wyniesie podatników ponad 21 tys. złotych.
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na niektórych stanowiskach pracownikom przysługuje samochód firmowy. Telefon jest już praktycznie standardem. Ci najlepsi mogą liczyć na służbowe mieszkanie. W niektórych firmach dla kobiet ciężarnych przygotowuje się pokój do odpoczynku. W innych są prysznice dla rowerzystów. Wszystko po to, aby pracowało się lepiej i było maksymalnie wydajnym. O służbowym, wręcz prywatnym wychodku nie słyszałem. Widocznie załatwianie swoich, delikatnie mówiąc, śmierdzących spraw z dala od tłumu petentów jest na tyle istotne, że warto wydać te kilkanaście tysięcy dla lepszych efektów swojej pracy. Nie trzeba wówczas co rusz jeździć do domu i tracić czas na przysłowiową „dwójeczkę”. Jako pracownik korporacji wiem, że załatwienie się w otoczeniu wielu współpracowników może być trudne. Dlatego pomysłu nie neguję - o ile nie jest on finansowany z mojej kieszeni.Pozdrawiam,
Marcin Borkowski
felietonista, mieszkaniec powiatu ząbkowickiego


Trzy tytuły miss dla świdniczanki!
Trzy tytuły miss dla świdniczanki!II Wicemiss Polski, Miss Publiczności i Miss Internetu. Weronika Wróbel ze Świdnicy podbiła serca widzów i jurorów I Wyborów Miss Polski na wózku. W niedzielny wieczór odebrała koronę i liczne nagrody podczas gali finałowej w Ciechocinku. Miss Polski została Olga Fijałkowska.
Zdjęcie nadesłane przez rodzinę Weroniki Wróbel.- Wciąż jestem w szoku i nie mogę ochłonąć – mówi wzruszona 19-latka ze Świdnicy. – Przygotowania do gali były przygodą, a same występy na gali niezapomnianym przeżyciem. Jestem bardzo szczęśliwa i myślę, że wreszcie przełamałam nieśmiałość. Na pewno udział w wyborach pomoże mi w dalszym życiu.
Podczas gali 10 finalistek prezentowało się w układach choreograficznych, oczywiście nie zabrakło pokazu w sukniach wieczorowych. Trzeba było też odpowiedzieć na pytania. – Dostałam dwa: dlaczego wzięłam udział w wyborach i ile podnoszę – śmieje się Weronika, która jest utalentowaną sportsmenką, zdobywa medale w mistrzostwach w podnoszeniu ciężarów. Weronika nie chodzi od 2 roku życia, kiedy to wydarzył się wypadek na schodach. Nigdy jednak niepełnosprawność nie przeszkadzała jej w realizowaniu marzeń ani nie była powodem frustracji. Jest piękną, utalentowaną i uśmiechniętą młodą kobietą. – To nasza duma – zgodnie mówią rodzice, Joanna i Paweł Wróblowie. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Weronika tak dużo osiągnęła podczas wyborów. Zdumiał nas rozmach tej imprezy, udział tak wielu stacji telewizyjnych i premiera Donalda Tuska, który przekazał list gratulacyjny i prezent. To chyba tablet, ale nie rozpakowujemy nagród, niech zrobi to sama Weronika, jak tylko ochłonie! A przy okazji chcemy podziękować czytelnikom Swwidnica24.pl, bo to w znacznej mierze dzięki nim nasza córka trafiła do finału.Fot. Paweł Nałęcz, Fundacja Jedyna TakaUdział w finale poprzedziło głosowanie przez internet. Weronika zdobyła ponad 10 tysięcy głosów, najwięcej ze wszystkich kandydatek. Okazuje się, że pozostała ulubienicą szerokiej publiczności, zdobywając obok II Wicemiss Polski tytuły Miss Internetu i Miss Publiczności. Oprócz korony świdniczanka dostała moc nagród, m.in. najnowszy model wózka, rower dla niepełnosprawnych, turnus rehabilitacyjny o wartości 5 tysięcy złotych, biżuterię i kosmetyki. – Wy jesteście warte wszystkich nagród, bo dajecie nam nadzieję, że marzenia nie mają barier – mówił podczas gali premier Donald Tusk.


Zdobyli Śnieżnik


Zdobyli ŚnieżnikSekcja turystyki pieszej RKS Kross Byczeń rozwija się coraz dynamiczniej. Kolejnym rajd tej grupy miał na celu zdobycie Śnieżnika (1425 m. n.p.m.) – najwyższej kulminacji Ziemi Kłodzkiej Sudetów Wschodnich).


- Tylko jedno jest niezmienne podczas naszych rajdów, oprócz doskonałej atmosfery tworzonej przez uczestników, tempo dostosowane do możliwości wszystkich turystów – komentuje jeden z organizatorów wyprawy- Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy w Kamieńcu Ząbkowickim. W sobotni, słoneczny poranek autobusem wyjechaliśmy do Siennej, leżącej u podnóża Czarnej Góry. Zdobywaliśmy ten szczyt „na raty”, pierwszy etap pokonaliśmy przy pomocy kolejki, a drugi, na wieżę widokową już per pedes (pieszo – przyp. red) . Widoki z wieży w pełni zrekompensowały niewielki wysiłek będący swoistą rozgrzewką przed marszem na szczyt Śnieżnika – dodaje turysta.Po marszu szlakami turystycznymi uczestnicy dotarli do schroniska „Na Śnieżniku” i tam po dłuższym odpoczynku wyruszyli na 17. co do wysokości szczyt Sudetów.
Malownicze widoki, nowe znajomości i przelatujący nad głowami szybowiec dopełnił paletę atrakcji, które dostarczyło zdobycie szczytu. Ciekawostką szlaku na szczyt były mijane przez uczestników, co kilkadziesiąt metrów słupy przypominające o granicy między Polską i Czechami. Dziś to tylko zwykłe oznaczenia symbolizujące niezbyt odległą, w czasie, niedostępność jej przekroczenia. Na szczęście dziś, to tylko okazja do zrobienia pamiątkowej fotki.


Ekopozytywni na Stadionie Narodowym


Ekopozytywni na Stadionie Narodowym


Od 15 listopada 2012r. do 30 kwietnia 2013r. dziesięciu uczniów z Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim brało udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Drugie Życie Elektrośmieci, który realizowany był metodą projektu.
Po pierwszym etapie, w trakcie którego zespół przyjął nazwę „Ekopozytywni”, zaprojektował swoje logo, przygotował ekologiczną debatę z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy, radnych, sołtysów, rodziców, nauczycieli i uczniów oraz zbadał rynek elektrośmieci w naszej okolicy i świadomość mieszkańców gminy na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym ( ZSEE ), grupa uplasowała się na 8 miejscu w Polsce.


W drugim etapie „Ekopozytywni” musieli:
• ułożyć plan działania dotyczący promocji zbiórki elektrośmieci,
• przeprowadzić kampanię promocyjną zbiórki elektrośmieci i baterii, w której wykonali szereg gazetek tematycznych, plakatów, przeprowadzili kampanię medialną, wydali biuletyn informacyjny oraz około 1000 ulotek, które trafiły do mieszkańców naszej gminy;
• nagrać film o właściwym postępowaniu z elektrośmieciami i umieścić go na portalu „ You Tube”;
• opracować i wdrożyć grę planszową lub terenową poświęconą elektrośmieciom,
• zorganizować i przeprowadzić zbiórkę zużytych baterii i elektrośmieci,
Zadania drugiego etapu pozwoliły „Ekopozytywnym” znaleźć się wśród 10 laureatów i zająć zaszczytne 5 miejsce w Polsce na 68 drużyn, w kategorii szkoła gimnazjalna.
W związku z tym zespół w składzie: Aleksandra Sopuch, Paulina Złochowska, Weronika Bortnik, Paulina Śleziak, Agnieszka Sokołowska, Kacper Burzała, Ania Łąk, Marta Werens, Katarzyna Wrześniewska i Kamil Janiec wraz z opiekunem - nauczycielem chemii - Panią Alicją Drzystek został zaproszony na uroczystą galę podsumowującą konkurs, która odbyła się 7 czerwca w sali konferencyjnej Londyn na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Uroczystość otworzył Dyrektor ERP Polska Janusz Ostapiuk – organizator i sponsor konkursu. Gratulacje młodzieży i opiekunom złożyli: sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski, dyrektor generalny Europejskiej Platformy Recyklingu Umberto Raiteri, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sędziowie konkursu oraz aktor Maciej Stuhr i dziennikarka telewizyjna Beata Tadla.W tym roku w konkursie wzięło udział 2500 uczniów, którzy zebrali łącznie 285 ton elektrośmieci i 12 ton zużytych baterii. Ekopozytywni z Gimnazjum z Kamieńca Ząbkowickiego zebrali 17 320 kg elektrośmieci - najwięcej spośród wszystkich drużyn w Polsce, za co otrzymali szczególne gratulacje.
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników nastąpiło przedstawienie drużyn i wręczenie nagród. Następnie laureaci wysłuchali koncertu zespołu „Paręsłów” oraz zwiedziła Stadion Narodowy.
Do Kamieńca młodzież przywiozła mnóstwo wrażeń i nowoczesny sprzęt elektroniczny: kamerę, aparat fotograficzny oraz indywidualnie odtwarzacze Mp4.
Dyrekcja szkoły, opiekun i uczniowie zespołu „Ekopozytywni” serdecznie dziękują wszystkim, którzy udzielili wsparcia naszym działaniom wynikającym z realizacji zadań konkursowych oraz bardzo aktywnie włączyli się w zbiórkę elektrośmieci. Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy pana Marcina Czernieca, Przewodniczącej Komisji Oświaty pani Bogumiły Tokarz, Dyrektora GCK pani Jolanty Kużdżał oraz jej pracowników, sołtysów wsi Gminy Kamieniec Ząbkowicki, rodziców i uczniów naszego gimnazjum.
Bardzo serdeczne podziękowania składamy również sponsorom: pani Mieczysławie Mazur – Sklep Nasienno – Ogrodniczy w Ząbkowicach Śląskich, panu Ludwikowi Jarzmikowi – Restauracja „Ogrodowa” w Braszowicach, Kopalni Złota w Złotym Stoku.
Ekopozytywni


GIMNAZJADA


GIMNAZJADA


Dnia 6 czerwca we Wrocławiu uczniowie naszej szkoli brali udział w Przeglądzie Twórczości i Pasji Gimnazjalistów, który odbył się we wrocławskim Liceum Artystycznym i Akademickim ,,ALA”
CELE GIMNAZJADY


1. Zaprezentowanie dorobku artystycznego i naukowego
2. Popularyzacja różnych form artystycznych i naukowych oraz ich walorów artystycznych i wychowawczych
3. Wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą.
4. Integracja nauczycieli, rodziców i dzieci poprzez wspólne uczestnictwo
Nasi Uczestnicy i kategorie w których brali udział:


• Magdalena Gędźba – kategoria wokal
• Zuzanna Albrecht – kategoria wokal
• Dawid Cekiera – kategoria wokal
• Dawid Plata – kategoria taniecWszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody . Dodatkowe wyróżnienia i nagrody otrzymali Dawid Plata i Dawid Cekiera. Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach wokalnych i tanecznych. Gala będzie transmitowana na TVP Wrocław.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DLASZYCH SUKCESÓW


Książki, inspiracje i jeszcze raz książki czyli spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką


Książki, inspiracje i jeszcze raz książki czyli spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką5 czerwca 2013 roku w bibliotece szkolnej Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim odbyło się spotkanie autorskie z panią Beatą Ostrowicką- pisarką i autorką książek dla dzieci i młodzieży. Inicjatorką niezwykłego wydarzenia była pani Iwona Bukańska - Flinta, która od wielu lat wzbudza w gimnazjalistach miłość do książek i umożliwia im kontakt z uznanymi polskimi powieściopisarzami, a także dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim pani- Jolanta Kużdżał. Uczestniczyła w nim młodzież z naszego gimnazjum oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką pani Haliny Harasymowicz.


Od przekroczenia progu naszej biblioteki pani Beata okazała się być sympatyczną i otwartą postacią,śmiała się i żartowała. Na początku spotkania wszyscy uczniowie byli lekko spięci, więc autorka sama zaczęła opowiadać o sobie i swojej pracy czym rozluźniła atmosferę i pozwoliła oswoić się z nową sytuacją. Gimnazjaliści i dzieci z podstawówki uważnie słuchali pisarki gdy ta tłumaczyła etapy powstawania książki, pokazywała „książkę” przed wydrukowaniem i wydaniem.Pani Beata z chęcią i wyczerpująco odpowiadała na liczne pytania. Pytano między innymi o to, czy obecnie pracuje nad jakąś książką, która publikacja jest jej ulubioną, a także ile trwa proces pisania powieści dla młodzieży. Dzieci ze szkoły podstawowej zaskoczyły wszystkich wyszukanymi pytaniami. Także uczniowie z chęcią odpowiadali na pytania zadawane przez panią Beatę, np. nawiązując do swojej książki „Świat do góry nogami”, pytała się dziewcząt jak i chłopców o to, która praca domowa sprawia im największą trudność. Okazało się, że z młodzieżą nie jest tak źle i mało co przysparza im problemów.

Pisarka zdradziła nam, że inspiracje do swoich publikacji czerpie z życia codziennego, problemów własnych synów, z otaczającego ją świata. Opowiadała, że w nagłym przypływie natchnienia jej książka „Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole” powstało w 20 minut podczas jazdy pociągiem. Niestety, nie z każdą publikacją było tak łatwo i szybko. Uczniowie dowiedzieli się, że trylogia „Kraina Kolorów” powstawała przez 2 lata.


Wszyscy byli mile zaskoczeni otwartością pani Beaty, jej pogodą ducha i słuchali z zainteresowaniem opowieści pisarki, lecz spotkanie musiało się kiedyś zakończyć. Podziękowaliśmy jej gromkimi brawami oraz bukietem kwiatów, a pani Jolanta Kużdżał wręczyła autorce książkę o kamienieckim pałacu. Na zakończenie wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie i udali się z powrotem na zajęcia lekcyjne.

Aleksandra Sopuch

FESTIWAL REŻYSERII DOBIEGŁ KOŃCA. DZIKI PRZYZNANE!


FESTIWAL REŻYSERII DOBIEGŁ KOŃCA. DZIKI PRZYZNANE!


6. edycja Festiwalu Reżyserii Filmowej zakończyła się galą, podczas której wręczono złotego i kryształowego dzika. Złoty dzik trafił do rąk reżysera Marcina Krzyształowicza za film "Obława", kryształowy za twórczą współpracę aktora z reżyserem do Małgorzaty Kożuchowskiej.


Jurorzy w składzie reżyserskim Wojciech Wójcik, Dorota Kędzierzawska, Andrzej Krakowski,Sylwester Chęciński i Adrian Panek podjęli decyzję o przyznaniu złotego dzika jednogłośnie.- Za mistrzowską i twórczą realizację filmu, sięgającego do mrocznych zakamarków ludzkiej duszy i poruszającego tak skomplikowane zagadnienia jakimi są lojalność, moralność, zdrada. Za osobistą odwagę i głęboki humanizm, jury przyznaje złotego dzika Marcinowi Krzyształowiczowi - ogłosił Wojciech Wójcik.O Grand Prix festiwalu - Złotego Dzika 2013- poza Krzyształowiczem walczyli: Piotr Trzaskalski („Mój rower”), Leszek Dawid ( „Jesteś Bogiem”), Władysław Pasikowski („Pokłosie”) oraz Wojciech Smarzowski ( „Róża”).

Kryształowego dzika odebrała Małgorzata Kożuchowska. Co powiedziała odbierając go lekko wzruszona aktorka - to wkrótce w wideorelacji z gali zakończenia festiwalu.Dyrektor festiwalu Stanisław Dzierniejko podziękował za sukces za jaki można uznać 6. edycję festiwalu.

- Starałem się program festiwalu ułożyć jak najlepiej potrafię. Myślę, że się udało. Chciałbym podziękować naszym znakomitym gościom, reżyserom, bo to jest właściwie ich święto, ale również aktorom, prelegentom, honorowym gościom. Wymienię tylko kto nas w tym roku odwiedził, czyli Dorota Kędzierzawska, Wojtek Wójcik, Janusz Zaorski, Andrzej Krakowski, Piotr Trzaskalski, Adrian Panek, Joanna Szczepkowska, Anna Dereszowska, Małgorzata Kożuchowska, Anna Śleszyńska, Renata Dancewicz, Magda Schejbal, Artur Żmijewski, Jan Nowicki, Zbigniew Zamachowski, Cezary Harasimowicz oraz znakomity operator filmowy Artur Reinhart.Do Konkursu Etiud i Filmów Amatorskich 6. FRF zakwalifikowani zostali twórcy:


1. Kamil Brade - "Emigranci"
2. Mateusz Głowacki - "Ryszard"
3. Mateusz Głowacki - "Kiedy ranne wstają zorze"
4. Aleksandra Terpińska - "Święto zmarłych"
5. Bartłomiej Wróbel - "Alter"
6. Bartek Tryzna - "Franek"
7. Tymoteusz Moor - "Deux Ex Machina"
8. Mateusz Pradelski - "Antracyt"
9. Mateusz Pradelski - "Seksapil"
10. Jakub Dunal i Marcin Frąc - "FAŻKM"
11. Anna Maria Kubinka i Jacek Rękas - "B.AD"

Nagroda główna powędrowała do Mateusza Głowackiego, studenta reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Głowacki został uhonorowany Kryształowym
Warchlakiem za film „Ryszard”. Wyróżnienia otrzymali Bartek Tryzna za film „Franek”, Aleksandra Terpińska za film „Święto zmarłych” oraz Mateusz Pradelski za film „Seksapil”.

Festiwal Reżyserii Filmowej rozpoczął się 1 czerwca. W ciągu sześciu dni pokazanych zostało ok. 60 filmów, w tym największe dzieła Alfreda Hitchcocka, Federico Felliniego, Clinta Eastwooda czy Martina Scorsese. Projekcjom filmowym, które odbywały się w świdnickim kinie Cinema 3D oraz Teatrze Miejskim, towarzyszyły spotkania autorskie i recitale. Nowością były pokazy w „kinie pod chmurką” na Starym Mieście. W wydarzeniach uczestniczyło blisko 18 tys. widzów, a Świdnicę odwiedziło 16 uznanych reżyserów oraz gwiazdy ekranu. Wstęp na wszystkie seanse i wydarzenia festiwalowe był bezpłatny.
Marlena Mech
Oficjalnego zakończenia festiwalu dokonał prezydent Wojciech Murdzek.- Cieszę się, że Świdnica mocno filmem, kinem stoi. Przed nami wiele pozytywnych wrażeń i rozstawać się będziemy radośnie z poczuciem, że po raz kolejny coś fajnego się w Świdnicy wydarzyło.

Galę prowadzili Renata Dancewicz i Michał Chaciński. 6. edycję zakończył recital Zbigniewa Zamachowskiego
Marlena Mech

Festiwal Reżyserii chce być na szóstkę

Festiwal Reżyserii chce być na szóstkę


16 gości festiwalowych, 6 dni projekcji i 60 filmów do obejrzenia – to tylko niektóre liczby VI Festiwalu Reżyserii Filmowej w Świdnicy. Wszędzie pojawia się cyfra „6″, więc – powtarzając za Joanną Gadzińską, przewodniczącą Rady Miejskiej – miejmy nadzieję, że oglądanie także będzie na „szóstkę”!W sobotni wieczór, 1 czerwca, oficjalnie ruszył VI FRF. Wydarzenia festiwalowe trwały jednak już od rana: m.in. widzowie mieli szansę spotkać się z Arturem Żmijewskim i obejrzeć konkursowy film „Mój rower” z jego udziałem. Wszystkie miejsca siedzące sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, gdzie miała miejsce gala, zostały zajęte, a zainteresowanie było tak wielkie, że wiele osób musiało stać.Galę prowadzili Anna Dereszowska i Artur Żmijewski, którzy powitali obecnych gości: reżyserów, aktorów, scenarzystów i producentów. Przedstawiono sylwetki twórców nominowanych do nagrody Złotego Dzika oraz ich filmy - „Obława”, „Mój rower”, „Jesteś Bogiem”, „Róża” i „Pokłosie”. Po wstępie prezydenta Wojciecha Murdzka, który zauważył, iż da się wyczuć wyraźną zmianę jakościową w całym przedsięwzięciu, przyznano nagrodę specjalną Kryształowego Dzika oraz specjalne Krzesło Reżyserskie.


- Dzięki niemu jesteśmy dzisiaj w tym punkcie. Był dyrektorem artystycznym FRF przez kilka lat, przeżyliśmy z nim wspaniałe chwile, oddał Świdnicy wiele serca – po takiej zapowiedzi widownia wiedziała doskonale, kto zaraz wyjdzie na scenę i przywitano gorącymi brawami Janusza Zaorskiego. On sam przyznał, że czuje się świdniczaninem i kocha to miasto, a z tym rejonem jest związany emocjonalnie od bardzo dawna.
Po gali goście mieli szansę obejrzeć monodram Hanny Śleszyńskiej „Kobieta pierwotna”, który rozbawił do łez, a sama aktorka zebrała gromkie brawa i ciepłe słowa uznania od widowni.


Świdniccy miłośnicy X Muzy wyrazili nadzieję na niezapomniane emocje i większość cieszyła się, że głównym miejscem festiwalowych seansów jest kino Cinema 3D. Docenili także nowość, jaką jest Kino pod Chmurką, ale pojawiły się głosy, które słychać było także rok temu – że przeniesienie FRF do nowoczesnego, komercyjnego multikina działa ujemnie na atmosferę i trudno będzie już spotkać swoich ulubionych artystów w przyległych do teatru kawiarniach na Rynku. Z drugiej strony – z całą pewnością projekcje będą charakteryzowały się wyższą jakością.Laureatów Złotego Dzika oraz Złotego Warchlaka, czyli nagrody pierwszego w historii FRF konkursu dla amatorskich twórców, poznamy w czwartek 6. czerwca podczas Gali Zamknięcia Festiwalu.
Adrianna Woźniak
zdjęcia Łukasz Kufner


Strona 1 z 9 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Hormann
21/05/2013 15:23
Zapraszam na mój blogsmiley www.garazowe.poznan-bramy
.pl


kolezanka
08/10/2012 17:05
Witam a niewiedziałam,że się interesujesz robieniem stron.Tyle dlaczego Kamieniec a nie Bystrzyca.Pa.Pa.Pa

BOBO
08/10/2012 16:57
SERDECZNIE WITAM, OGLADALEM PANA FOTKI SĄ WSPANIAŁE.TAKIE PRAWDZIWE.POZDRAWIAM

Justyna Horska
04/10/2012 18:57
Fajna stronka,dużo historii.Młodzież winna zapoznać się z historią tych miast

BOBO
26/07/2012 07:31
Fajna stronka.Podziwiam Pana-tylko po co ta Świdnica

Copyright © 2006


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl